Soutěže

Soutěž REVIT OPEN 2010 zná vítěze

Autodesk společně s Kabinetem modelového projektování Fakulty architektury ČVUT (MOLAB) vyhlásili vítěze 4. ročníku soutěže REVIT OPEN. Zvítězili studenti Zuzana Retterová a Bořek Němec z Fakulty architektury ČVUT v Praze.
Vítězní studenti navrhli koncepčně vynikající bydlení pro člověka, který programově bydlí sám – tzv. „single“, je mladý, ekonomicky zajištěný, žije aktivním životem a má pozitivní přístup k ekologii.
Soutěž byla již tradičně vypsána pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol s architektonickým nebo stavebním zaměřením v České a Slovenské republice a zahraniční studenty studující v ČR na stipendium.
Mottem letošního ročníku soutěže o singles byl výrok MUDr. Zbyňka Mlčocha: „Jsou mladí, zdraví, pohlední, úspěšní … A žijí sami. Nejen, že se jim nechce do vdavek a ženění, odmítají také soužití ‚na hromádce‘. Jsou single. Jsou nezadaní a vyhovuje jim to.“… Tématem soutěže REVIT OPEN 2010 bylo navrhnout bydlení pro singles; zadání však nedefinovalo formu ani rozsah stavby. Vedlejším tématem byl pohled mladých lidí na problematiku singles.
Pozemek byl situován konkrétně – na střechu existujícího panelového domu v Oldřichově ulici v Liberci. Navrhované bydlení však mělo být zajímavé nejen pro singles. Mělo též za úkol nabídnout současným obyvatelům domu výhody, které by je přiměly nástavbu povolit. Studenti měli tyto výhody ve svém návrhu specifikovat. V návrhu objektu bylo zapotřebí zohlednit minimální provozní náklady a minimální provozní zátěž pro životní prostředí. Studie 3D modelů, vizualizace i dokumentace byly již tradičně vytvářeny v softwarových řešeních firmy Autodesk. Projekt v Autodesk Revit Architecture pak měl navíc možnost získat od poroty bonus.
1. místo: Zuzana Retterová a Bořek Němec (FA ČVUT v Praze) 1. místo: Zuzana Retterová a Bořek Němec (FA ČVUT v Praze)
 
„Vítězný návrh autorů Zuzany Retterové a Bořka Němce je studentsky hravý. Autoři se inspirovali karavany a navrhli nezávislé kontejnery na kolečkách. Zajímavá je jejich charakteristika samotných klientů: ‚singles, kteří chtějí být sami, ale ne osamělí. Singles se nechtějí příliš podřizovat. Touží žít podle svého. Jejich život je nestále v pohybu…‘. Přesně tak působí i jejich návrh. Na upravené střeše panelového domu je umístěno 10 barevných boxíků (7 obytných a 3 společné). Dispozice jednotlivých boxíků připomínají kajuty či obytné přívěsy – prostor je maximálně využit. Společné boxíky představují kavárnu, kino a prádelnu,“ uvedla Dana Matějovská, vedoucí kabinetu MOLAB FA ČVUT.
„Letos se sešlo o 23 % návrhů více oproti loňskému ročníku. Myslím si, že tomu napomohla již dobrá informovanost účastníků na webu soutěže, neustálá komunikace i během roku a také úspěšný workshop na Technické univerzitě v Liberci. Zde vyznělo zajímavé zjištění, že většina studentů na workshopu jsou tolerantní k singles, ale oni sami uvažují o rodině,“ dodává D. Matějovská.
Nástroje, které studenti pro své návrhy použili, jsou součástí softwarového řešení BIM (informačního modelu budovy), který usnadňuje náročný způsob práce a spolupráce řady profesí – od návrhu a jeho simulací, vizualizací, přes výstavbu až po provoz budovy.
 
2. místo: Radek Trojan a Vratislav Zíka (FAST a FA VUT v Brně)Na 2. místě se umístili studenti Radek Trojan a Vratislav Zíka z FAST VUT a FA VUT v Brně a 3. místo obsadil Bc. Vojtěch Miler z FA ČVUT v Praze. Autoři nejlepších návrhů získali ceny ve formě plně komerční verze softwaru firmy Autodesk, notebooku a digitální zrcadlovky. Zvláštní cenu MOLABU, Kabinetu modelového projektování FA ČVUT, obdrželi za nápadité řešení Bc. Martina Svobodová, Bc. Jan Císař, Bc. Kateřina Frejlachová z FA ČVUT v Praze a  Natália Javorská, Stanislav Bažant z FA ČVUT v Praze.
Výstava nejlepších soutěžních návrhů probíhá ve dnech od 23. 3. do 4. 4. 2011 v prostorách atria budovy Danube House v Karlíně (Karolinská 650/1, Praha 8). Více informací o soutěži a online katalog prací lze nalézt na www.revitopen.cz.
 
O soutěži REVIT OPEN 2010
● 4. ročník týmové soutěže pro studenty architektury a pozemního stavitelství;
● Hodnoticí hlediska soutěže:
– architektonické hledisko a schopnost objektu plnit požadovaný účel (45 %),
– technické, konstrukční a materiálové řešení, tepelné ztráty (výpočet), energetický systém (grafické schéma), zdravotechnika (zdroj vody a likvidace), ekologie provozu (30 %),
– softwarové řešení (15 %),
– bonus za preciznost zpracování v softwaru Revit (10 %);
● Porota:
– Předseda poroty: Ing. Patrik Minks (Autodesk),
– Architektonické řešení: Ing. arch. Ivana Kubešková (Glennarchitekti Praha) a Ing. Tomáš Novotný (atelier KAVA),
– Technické řešení: doc. Ing. František Kulhánek, CSc. (FSv ČVUT) a Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. (FSv ČVUT),
– Softwarové řešení: doc. Dr.–ir. Henri Achten (FA ČVUT), Ing. arch. Vladimír Balda (TU Liberec).
 
tisková zpráva
 
3. místo: Bc. Vojtěch Miler z FA ČVUT v Praze3. místo: Bc. Vojtěch Miler z FA ČVUT v Praze3. místo: Bc. Vojtěch Miler z FA ČVUT v Praze