Soutěže

Soutěž REVIT OPEN 2011 – výsledky

Společnost Autodesk, producent oblasti návrhového, konstrukčního a animačního softwaru 2D a 3D, společně s Kabinetem modelového projektování Fakulty architektury ČVUT (MOLAB) oznámily vítěze 5. ročníku soutěže REVIT OPEN. V rámci letošního ročníku zvítězil Ing. arch. Jiří Žid, absolvent Technické univerzity v Liberci.
Soutěž byla vypsána pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol s architektonickým nebo stavebním zaměřením v České a Slovenské republice a zahraniční studenty studující v ČR na stipendium. Studie 3D modelů, vizualizace i dokumentace byly již tradičně vytvářeny v softwarových řešeních firmy Autodesk. Projekt v Autodesk Revit Architecture pak měl navíc možnost získat od poroty bonus.
Letošním zadáním bylo vytvoření návrhu příležitostného víceúčelového sálu se servisním příslušenstvím v areálu bývalého depa a bývalé točny na nádraží v Kořenově na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš. Bývalé depo a jeho okolí na nádraží v Kořenově má úchvatnou atmosféru, zbytky zařízení a budov depa jsou stále velice inspirativní, avšak čas zde je neúprosný.
Architekti Ivana Kubešková a Tomáš Novotný, porotci architektonické části, formulovali nejdůležitější kritérium soutěže: jak nezabít ducha místa, ale přinést jeho obohacení ve vazbě na prostředí Jizerských hor.
„Zadání soutěže mělo ukázat, že fragmenty industriální architektury inspirují mladé tvůrce,“ řekly Dana Matějovská a Ivana Vinšová z kabinetu MOLAB FA ČVUT a zároveň organizátorky soutěže. „V tomto ročníku jsme se zároveň se studenty zamyslely nad tím, jak moc lidé potřebují místo, kde se mohou setkávat. Jednoduchý sál s minimálním zázemím je pro společenský život nepostradatelný. Ale sál na nádraží? Proč ne!“
Vítězný návrh Ing. arch. Jiřího Žida, absolventa Technické univerzity Liberec, využívá stávající stěny bývalého depa bez zastřešení. Mladý architekt navrhl „kočovný sál“, který putuje po železnici. Skládačka je umístěna ve vagónu. Prostor depa Kořenov zde představuje jednu z možností, kde se objekt sálu sestaví a použije.
Na 2. místě se umístili studenti Bc. Marek Šnyrch, Bc. Hana Typltová, Bc. Petra Grísová a Bc. Josef Veselý z FA VUT v Brně. 3. místo patří studentům Bc. Vladimíru Genšiniakovi a Bc. Tomáši Chudějovi z FSv STU Bratislava.
Autor nejlepšího návrhu získal cenu ve formě plně komerčního softwaru firmy Autodesk, tvůrci návrhů umístění na 2. a 3. místě si odnášejí ceny od firmy Apple.
Vítězný návrh Ing. arch. Jiřího Žida, absolventa Technické univerzity Liberec2. místo Bc. Marek Šnyrch, Bc. Hana Typltová, Bc. Petra Grísová a Bc. Josef Veselý z FA VUT v Brně3. místo Bc. Vladimír Genšiniak a Bc. Tomáš Chuděja z FSv STU Bratislava
 
Výstava nejlepších soutěžních návrhů proběhne ve dnech 25. 4. až 18. 5. 2012 v Light Center Zumtobel, Jankovcova 2, Praha 7. Součástí výstavy je také retrospektiva všech dosavadních pěti ročníků soutěže. Více informací o soutěži a online katalog prací lze nalézt na www.revitopen.com.
tisková zpráva