Soutěže

Soutěž společnosti Schiedel Můj rodinný dům – výsledky

Výsledky jubilejního pátého ročníku středoškolské soutěže Můj rodinný dům byly vyhlášeny 24. dubna 2012 během Stavebních veletrhů v Brně. Odborná porota letošní ročník zhodnotila jako dosud nejvyrovnanější.
Hlavními kritérii hodnocení projektů rodinných domů bylo architektonické ztvárnění včetně grafického zpracování a energetické řešení provozu domu. Soutěž již popáté organizovala firma Schiedel, s. r. o., a Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, s. r. o.
Do celonárodního kola bylo přihlášeno celkem 38 soutěžících z 11 středních škol, přičemž 4 školy se soutěže účastnily vůbec poprvé. Do užšího kola postoupilo 20 projektů, ze kterých odborná porota vybrala 3 vítězné práce a jeden projekt ocenila zvláštní cenou poroty.
Složení poroty: Ing. Vojtěch Policar, ředitel společnosti Schiedel; Ing. Tomáš Lejsek, ředitel firmy Cegra; doc. Jaroslav Kuba z Vysoké školy Báňské – Technické Univerzity Ostrava a Ing. arch. Petr Vaněk, architekt a šéfredaktor portálu e-architekt.cz.
Úroveň grafických návrhů a technické propracovanosti projektů se rok od roku zvyšuje. Ředitel společnosti Schiedel Ing. Vojtěch Policar k narůstající úrovni soutěže říká: „I když všichni z oceněných studentů vykročili ve svých návrzích jinými směry a někteří se nechali unést fantazií více než jejich kolegové, kteří k zadání přistupovali více pragmaticky, byla jejich úroveň grafické prezentace velmi vyrovnaná. Soutěž potvrdila i stále vzrůstající trend nízkoenergetického a šetrného bydlení, který mladá generace vnímá a ve svých návrzích rozpracovává koncept energeticky nenáročného, uceleného systému vytápění.“
 
Vítězné návrhy
1. místo – Lukáš Erban, SPŠ Hradec Králové1. místo a finanční odměnu 15 tisíc korun vybojoval Lukáš Erban ze SPŠ Hradec Králové.
Porota ocenila architektonicky velmi individuální a nekonvenční tvarové pojetí rodinného domu inspirovaného tvarem mušle. Vítězný koncept Shell from the Future přinesl zajímavé řešení prostoru, vzájemných vztahů a dispozičních vazeb. Projekt se důsledně zabývá spojenou problematikou vytápění a větrání do hloubky, která daleko překračuje zadání, a autor tak perfektně zvládl řešení optimalizace tepelných ztrát a nabídl odpovídající zdroje na jejich krytí. Počítačový projekt domu Shell from the Future je vytvořen jako přesný BIM model, ze kterého je odvozena přesvědčivá vizualizace a dobrý základ pro výkresovou dokumentaci, na které je názorně viditelné precizní zpracování originálního tvaru domu, který byl favoritem hned několika porotců.
 
2. místo – Petra Bečková, Průmyslová střední škola Letohrad2. místo a částku 9 tisíc korun si odnesla Petra Bečková z Průmyslové střední školy Letohrad.
Projekt Blueberry představuje moderní archetyp rodinného domu se šikmou střechou, jenž dokazuje, že i nejmladší generace dokáže do této zažité formy vnést svou vizi současného bydlení v tradičním konstrukčním řešení. V precizním a detailním zpracování BIM modelu ocenili porotci dobře nastavené výkresové prostředí a vhodnou kombinaci použitých zdrojů vytápění. Autorčino jednoduché funkční řešení nezávislosti zdrojů tepla pomocí kondenzačního kotle a krbové vložky a efektivní navržení komínového systému s ohledem na typ a konstrukci objektu by se tak mohlo stát inspirací pro nadčasové projekty typových domů. 
3. místo – Adam Bednařík, SPŠ Zlín
 
3. místo a odměna 6 tisíc korun patří Adamu Bednaříkovi ze SPŠ Zlín.
Autor návrhu Tenebris Tegulis zvolil výrazný architektonický prvek ve formě tmavého obkladu, jenž jeho dům odlišuje už na první pohled od ostatních návrhů. Toto celkově výrazné, avšak kultivované řešení fasády rodinného domu souzní s tvarovým pojetím celého objektu. Dům Tenebris Teguils využívá své začlenění do svahu, jež mu umožňuje rozdělit objekt na několik menších krychlí. I toto zpracování projektu je opět kvalitní a vytvořený BIM model má správně nastavené výkresové prostředí, na kterém je podtrhnuto kolmé řešení obkladu. Komplexní plán nezávislých zdrojů tepla upoutal svou jednoduchostí a možného reálného převedení do praxe. Správné navrhnutí odvodu spalin systémem Kerastar řeší problematiku vzduchu v těsném objektu.
 
 
 
Zvláštní cena – Jan Štěpánek, ISŠ SemilyZvláštní cena: Jan Štěpánek z ISŠ Semily za zhmotnění představy moderního rodinného domu se šikmou střechou.
tisková zpráva