Soutěže

Soutěž Stavební výrobek – technologie roku 2011 – výsledky

Výsledky již 4. ročníku soutěže Stavební výrobek – technologie roku byly slavnostně vyhlášeny 28. 2. 2012 v Domě Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze. Předmětem soutěže jsou stavební výrobky a technologie nabízené na českém stavebním trhu vhodné k zabudování nebo použití na stavbách, inovované nebo nově uvedené na český trh. Jejím posláním je zvyšování technické a uživatelské kvality výsledků stavitelského umění šířením znalostí o jakosti a způsobu využití vynikajících výrobků a technologií a propagace nově zavedených inovací a vynálezů.
Vypisovatelé soutěže:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (organizátor soutěže)
Asociace inovačního podnikání ČR
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Český svaz stavebních inženýrů
Design Cabinet CZ
Hospodářská komora ČR
Sdružení pro výstavbu silnic Praha
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Svaz zkušeben pro výstavbu
 
Porota:
Ing. arch. Petr Syrový, CSc.; předseda poroty
Ing. Ivan Hačkajlo, ČSSI
pan Roman Pommer, HKP
Ing. Karel Rod, SPS ČR
Ing. František Svoboda, SVS
doc. Ing. Luboš Svoboda, CSc., ČVUT FSv
Ing. Pavel Štěpán, ČKAIT
Ing. Jaroslav Veselý, CSc., SZV
 
Rada programu soutěže:
Předseda Rady programu soutěže: Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.
Ing. Jan L. Bedrníček, ČKAIT
doc. Ing. Josef Jettmar, CSc., ČVUT FSv
Ing. Petr Kučera, CSc., CSI
Ing. Petr Svoboda, SVS
doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., AIP ČR
Ing. Svatopluk Zídek, ČSSI
 
Ve 4. ročníku soutěže porota posuzovala 23 výrobků a technologií od 21 firem, které všechny splnily přísná vstupní kritéria a byly nominovány na ceny.Výrobky a technologie pak porota prověřila, zhodnotila a vybrala pro udělení Bronzové, Stříbrné a Zlaté ceny České stavební akademie.

Porota posuzovala a hodnotila technické parametry a uživatelský přínos jejich aplikace, novost, ekologickou šetrnost, originalitu řešení i ekologické důsledky všech fází trvání.

 
Zlaté ceny
Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost – Technologie TX Active
za patentovaný způsob využití fotokatalýzy pro výrobu cementu a cementových kompozitů; výrobky s technologií TX Active mají samočisticí vlastnosti a schopnost snižovat koncentrace škodlivých látek v ovzduší.
 
Metrostav, a. s. – Tunelovací razicí stroj – zeminový štít
za přípravu a návrh stroje schopného ražby ve specifických podmínkách pražské geologie pro projekt „Prodloužení trasy A metra v Praze, úsek V.A, Dejvická–Motol“.
 
HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s. – HELUZ FAMILY 50 2in1
za unikátní tepelněizolační parametry broušeného cihelného bloku s integrovanou tepelnou izolací.
 
Meibes, s. r. o. – Solární stanice SolaVentec II
za významné inovační systémové řešení pro solární soustavy, které vylučuje energetické ztráty způsobené gravitační cirkulací a snižuje náklady na energie u větších kolektorových ploch.
 
EUROVIA CS, a. s. – VIAPHONE®
za významnou inovaci složení asfaltové směsi pro tenké obrusné vrstvy, která podstatně snižuje hluk od pneumatik a zajišťuje velmi dobré protismykové vlastnosti.
 
Baumit, spol. s r. o. – Zateplovací systém Baumit TWINNER
za unikátní zateplovací systém s velmi příznivými hodnotami součinitele tepelné vodivosti; spojuje snadnou zpracovatelnost polystyrenu a požární bezpečnost minerální vlny.
 
Stříbrné ceny
STAVOPROJEKTA stavební firma, a. s. – Systém lodžií STAVO-LODEM
za originální řešení a komplexní systém přistavěných lodžií u zděných i panelových bytových domů, které nahrazují či doplňují původní balkony nebo lodžie.
 
SITEL, spol. s r. o. – Energetický sloupek – ESJP 01
za optimální řešení přívodu elektrické energie na volné plochy pro příležitostné použití, jako jsou např. náměstí, sportoviště nebo výstaviště.
 
Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., Divize WEBER – weber.pas topdry – tenkovrstvá omítka s velmi vysokou odolností vůči mikroorganismům
za vynikající vlastnosti omítky získané speciální Weber „topdry“ technologií založenou na nejnovějších technických poznatcích a zkušenostech z praxe.
 
Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., Divize Rigips – Akustický závěs Rigips
za moderní systémové řešení vzduchové neprůzvučnosti stropu s podhledem ze sádrokartonových, sádrovláknitých a cementových desek Rigips.
 
KNAUF Praha, spol. s r. o. – Deska DIAMANT
za výrazné zlepšení mechanických a akustických vlastností oproti běžným sádrokartonovým deskám.
 
Bronzové ceny
CEMEX Czech Republic, s. r. o. – GRANISOL
za vysokou užitnou hodnotu a možnost citlivého a estetického zakomponování do okolního prostředí, kterou tento unikátní systém provádění dekorativních betonových ploch s vymývaným povrchem betonu poskytuje.
 
Deceuninck, spol. s r. o. – Twinson O-Wall
za kvalitní obkladový systém vnějších stěn, založený na bázi unikátního kompozitního materiálu Twinson.
 
LB Cemix, s. r. o. – Cemix Spárovací hmota BIOFLEX
za výrazné zlepšení hygienických vlastností povrchu obkladů a dlažeb, především za vysokou odolnost proti plísním, bakteriím a řasám.
 
SITEL, spol. s r. o. – Systém multikanálů pro výstavbu kabelovodů
za vysokou efektivitu, variabilitu, snadnou manipulovatelnost a jednoduchou montáž.
 
Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., Divize WEBER – Ucelená řada nízkoprašných lepicích tmelů na obklady a dlažby
za významné zkvalitnění práce na obkladech a dlažbách díky nižší prašnosti, a zároveň výborné zpracovatelnosti lepicích tmelů.
 
EUROSYSTEMY GROUP, s. r. o. – Systém podlahového topení Top heating PROFI REFLEX 3000
za úspěšnou a efektivní inovaci podlahového systému vytápění.
 
HAURATON ČR, spol. s r. o. – RECYFIX HICAP
za bezpečný vysokokapacitní liniový odvodňovací systém s vysokou flexibilitou a snadnou montáží, který slučuje retenci vody a liniové odvodnění rozsáhlých ploch.
 
STOMIX, spol. s r. o., Žulová – STX.THERM GAMA – vnější tepelněizolační kompozitní systém z pěnového polystyrenu s omítkou pro dřevostavby
za kvalitní způsob zateplení montovaných dřevostaveb s požadovanou energetickou náročností v pasivním nebo nízkoenergetickém standardu.
 
Čestná uznání
STEP STYLE spol. s r. o. – Podlahové vinylové dílce GERFLOR Creation Clic System
za snadnou pokládku bez lepení s možností rychlé výměny dílců, rozměrovou stálost, design – věrohodnost dekorů dřeva, dlouhou životnost a odolnost i při velmi vysoké zátěži.
 
CD GROUP, s. r. o. – TERMALIKA – přesné tvárnice z bílého pórobetonu
za kompletní stavební program pro výstavbu budov do pěti podlaží se zárukou příjemného stabilního mikroklimatu a vysokého komfortu bydlení.
 
CIKO, s. r. o. – CIKO PROSTUPY – sortiment parotěsných a tepelně odolných prostupů komínu stavebními konstrukcemi
za ucelený program pro bezpečné a zároveň parotěsné prostupy zděných i nerezových komínových těles stavebními konstrukcemi.
 
Robert Bosch odbytová s. r. o. – BOSCH GLL 3-80 P Professional
za kompaktní multifunkční čárový laser pro použití ve vnitřním prostředí s rychlou samonivelací a jednoduchým ovládáním k usnadnění každodenní profesionální práce.
 
Současně byl vyhlášen 5. ročník soutěže Stavební výrobek – technologie roku 2012 s termínem uzávěrky přihlášek 30. 11. 2012.
tisková zpráva