Soutěže

Startuje 9. ročník soutěže Fasáda Moravskoslezského kraje

Až do konce ledna je možné přihlásit rekonstruovanou fasádu do soutěže Fasáda Moravskoslezského kraje 2010. Přihlašovateli mohou být architekti, projektanti, dodavatelé stavebních materiálů, realizátoři, případně soukromí investoři. Důležitou podmínkou pro přihlášení je umístění stavby v rámci Moravskoslezského kraje a dokončení fasády v roce 2010. Zároveň se nesmí jednat o novostavbu, pouze o rekonstrukci fasády.
Soutěží se v pěti kategoriích: Rodinné domy, Panelové domy, Bytové domy, Správní a průmyslové objekty a Energeticky úsporné projekty.
„Při nominacích i při výběru samotných vítězů klademe důraz především na kvalitu použité technologie a materiálů a také na práci a tvůrčí invenci architekta,“ vysvětluje Ing. arch. Jan Zelinka, předseda odborné komise soutěže.
Více informací na www.fasadakraje.cz.
tisková zpráva, wd