Soutěže

Studentská architektonická soutěž Helika – výsledky

Druhý ročník studentské architektonické soutěže, který uspořádala architektonická a projekční kancelář HELIKA, a. s., byl zaměřen na zpracování urbanisticko-architektonického návrhu areálu kampusu lékařské univerzity pro město HO – administrativní centrum regionu Horní Volta státu Ghana.
Zleva: Mgr. Klára Laudátová, marketingová manažerka Helika, a. s.; Marie Pavlasová, studentka Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci; Adam Trefil, student Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci; akad. arch. Vladimír Kružík, předseda porotyDle zadání měl návrh komplexu zahrnovat prostory pro výuku, ubytování, vědu a výzkum, administrativu univerzity, společensko-sociální funkci a jeho nedílnou součástí mělo být také dopravní řešení areálu.
Návrhy studentů hodnotili prof. Ing. arch. Martin Rajniš, Ing. Jan Žemlička a akad. arch. Vladimír Kružík. Po dlouhých diskusích se nakonec porota rozhodla neudělit první a třetí místo, a naopak ocenit dva nejlepší návrhy místem druhým a odměnou 45 000 Kč za každý návrh. Vítězi soutěže se stali studenti architektury Technické univerzity v Liberci – Marie Pavlasová a Adam Trefil.
„Letošní zadání bylo stejně jako u minulého ročníku zaměřeno na urbanismus. Tentokrát ale měli studenti zadání těžší, protože se na místo nemohli zajet podívat. U vítězných projektů mohu jako předseda poroty konstatovat, že se studenti s tímto zadáním vyrovnali velmi dobře,“ uvedl akad. arch. Vladimír Kružík z pořádající architektonické a projekční kanceláře HELIKA, a. s.
Návrh Marie Pavlasové ocenili porotci jako nejpřijatelnější z hlediska prolínání prostorů a prostupu okolní přírody do struktury architektury, stejně tak z hlediska barevnosti. Kvazi nahodilá struktura kampusu zachovává jednoduchost a řád. Porotci také kladně ohodnotili profesionální prezentaci projektu.
Druhý oceněný návrh Adama Trefila kvitovali porotci pozitivně především s ohledem na ztvárnění obytné části kampusu, který je živou strukturou čerpající z tradic ghanského osídlení. Prezentace projektu se velmi blížila profesionální úrovni.
wd, tisková zpráva