Soutěže

Studentská soutěž Dům nové generace

Středoevropská asociace environmentálně efektivních a inteligentních budov vyhlašuje dvoukolovou soutěž pro studentské týmy na projekt Environmentálně vyspělého a efektivní rodinného domu nové generace. Asociace vítězný dům postaví a bude v něm sídlit.
Předmětem soutěže je návrh environmentálně vyspělého rodinného domu zasazeného do reálného prostředí. Důraz je kladen na ekologii a minimální provozní náklady. Návrh objektu musí respektovat všechny aspekty udržitelnosti, zohledněna budou kritéria energetická a ekologická ale také ekonomická a sociálně-kulturní. Cílem je vhodným architektonickým, konstrukčním a technologickým řešením dosáhnout maximální provozní efektivity a užitnosti. Stavba musí být urbanisticky začleněna do okolí a architektonicky ztvárněna dle platných regulačních podmínek územního plánu. Lokalitou, kde bude vítězný projekt realizován, je obec Koleč cca 25 km západně od Prahy.
Konstrukční a materiálové řešení domu bude přímou volbou soutěžících týmů, konkrétní výrobky budou aplikovány na produktové listy partnerů soutěže.
Soutěž je určena studentům architektury a stavebního inženýrství z vysokých škol v České a Slovenské republice. Všichni soutěžící musí být k datu odevzdání prvního kola řádnými studenty zúčastněných vysokých škol. Účastníky budou týmy o min. počtu 2 osob. Každý účastník (tým) smí přihlásit do soutěže pouze jeden projekt.
Aby bylo v praxi dosaženo optimálního návrhu budovy, je třeba spolupráce různých specialistů. Stejně tak i v soutěži preferujeme týmové pojetí návrhu, na jehož konci bude na základě komunikace mezi jednotlivými profesemi dosaženo optimálního návrhu stavby.
Při návrhu se předpokládá intenzivní spolupráce jednotlivých členů týmu od první myšlenky až po výsledný projekt. Optimální složení týmu: architekt, stavební fyzik, specialista na TZB, stavební inženýr.
 
Termíny a model soutěže
● září 2011 –  vyhlášení 1. kola soutěže, utvoření soutěžních týmů,
● září 2011 až leden 2012 – 1. kolo soutěže, řešení i v rámci výuky specializovaných předmětů, workshopy technologů partnerských firem se studenty,
● únor 2012 – uzavření 1. kola, vyhlášení postupujících týmů (nejlepší týmy z jednotlivých fakult),
● březen 2012 až srpen 2012 – 2. kolo soutěže, podpora soutěžících týmů partnery soutěže a jednotlivými katedrami škol, dopracování projektu do podrobnosti prováděcí doklumentace,
● září 2012 – vyhlášení vítěze soutěže,
● podzim 2012 – úpravy a dopracování projektové dokumentace.
● jaro 2013 – realizace stavby.
 
Ceny soutěže
● 1. kolo: Pokrytí nákladů na tisk a propagaci projektu (pro všechny týmy) – 1000 Kč
● Odměna pro tým za postup do 2. kola – 5000 Kč
● 2. kolo:
– 1. místo v soutěži – 40 000 Kč
– 2. místo v soutěži – 20 000 Kč
– 3. místo v soutěži – 10 000 Kč
● Odměna výzkumnému pracovišti podporujícímu vítězný tým – 20 000 Kč
 
Kontakt
Středoevropská asociace environmentálně efektivních a inteligentních budov, občanské sdružení
Na Klášterním 1898/6
162 00 Praha 6
info@aeeib.cz
Ing. Ladislav Jůna, výkonný ředitel
ladislav.juna@aeeib.cz, tel. +420 605 451 981
www.aeeib.cz
 
mi podle podkladů pořadatele