Soutěže, Střechy

Studentská soutěž Memoriál Antonína Fajkoše 2019 – výsledky

Memoriál Antonína Fajkoše vznikl z iniciativy přátel a blízkých doc. Ing. Antonína Fajkoše, CSc., kteří si přáli vytvořit trvalou připomínku tohoto mezinárodně významného odborníka v oboru střech, který předčasně podlehl zákeřné nemoci. Posláním soutěže je vyhledávat talentované studenty a podnítit jejich zájem o nové vědomosti spojené se střechami. Memoriál si klade za cíl přispět k popularizaci oboru střech a vyprofilování nových osobností a znalců v tomto oboru. Soutěž je určena studentům všech vysokých škol v České a Slovenské republice. Do ročníku 2019 bylo přihlášeno 16 prací z šesti vysokých škol.

Vypisují se tři kategorie, resp. čtyři:
– Nejzajímavější detail,
– Grafická práce,
– Textová práce,
– Soutěž o Junior Star.

Oproti minulým ročníkům se nijak zásadně se nelišil poměr řešených šikmých a plochých střech, vycházel 9 : 7. Zato výrazně přibylo střech řešených jako vegetační, případně i provozní. Je zřejmé, že nastupující generace odborníků reflektuje potřebu ochrany životního prostředí a přizpůsobuje tomuto trendu své projekty.

Odborná porota pracovala ve složení: Ing. Gabriela Fajkošová; prof. Ing. Jozef Oláh, PhD. (STU Bratislava), Ing. Tomáš Petříček (VUT v Brně), Ing. Josef Remeš (VUT v Brně), Josef Krupka (expert v oboru střech), Ing. Alena Georgiadisová (nezávislý novinář se zaměřením na střechy) a Ing. Jan Plachý, Ph.D. (VŠTE České Budějovice).

Výsledky:
Kategorie Detail:
1. místo: Ing. Jozef Hurný (STU Bratislava) – Základná škola II. stupňa; odborný garant: Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
2. místo: Ing. Adam Dlabaja (VUT v Brně) – Sídlo firmy Dlabaja, a. s.; odborný garant: Ing. Tomáš Petříček, Ph.D.
3. místo: Ing. Tomáš Žajdlík (VUT v Brně) – Rekonstrukce polyfunkčního domu v Uherském Brodě; odborný garant: doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.

Kategorie Grafická práce:
1. místo: Ing. Matúš Harčár (TU Košice) – Obnova historickej budovy – Radnica Starého mesta Košice; odborný garant: doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD.
2. místo: Ing. Barbora Kráľová (STU Bratislava) – Administratívna budova s výrobou; odborný garant: doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.
3. místo: Ing. Pavol Opett (TU Košice) – Statická analýza krovu historickej budovy s ohľadom na jej nové využitie; odborný garant: doc. Ing. Sergej Priganc, PhD.

Kategorie Textová práce:
1. místo: Bc. Tomáš Navara (VŠTE České Budějovice) – Experimentální ověření spolehlivosti doplňkových hydroizolačních vrstev šikmých střech na bázi lehkých polymerních fólií; odborný garant: Ing. Jan Plachý, Ph.D.
2. místo: Ing. Marek Kervitcer (VUT v Brně) – Eliminace vzniku odpadu při opravách plochých střech; odborný garant: Ing. David Bečkovský, Ph.D.
3. místo: Ing. Daria Mokrenko (TU Košice) – Obnova strechy historickej budovy; odborný garant: prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD.; vedoucí práce: Ing. Marcela Spišáková, PhD.

Soutěž o Junior Star:
Martina Štorková (ČVUT) – Zastřešení tělocvičny u ZŠ; odborný garant: doc. lng. Šárka Šilarová, CSc.

Ve svém hodnocení porota konstatovala, že úroveň prací se rok od roku zvyšuje, a vyjádřila spokojenost, že se tak daří naplňovat hlavní cíl soutěže – zajistit oboru střech zanícené pokračovatele mezi mladou generací.

Sponzory 9. ročníku byly společnosti A.W.A.L., Bramac střešní systémy, Dörken, Izomex, Prefa Aluminiumprodukte, SFS Group CZ, Stav-Invest, Tondach a Topwet.

Josef Krupka vyhlašuje výsledky 9. ročníku Memoriálu Antonín FajkošeSpolečná fotografie všech oceněných a porotců MAF 2019

Organizátor Memoriálu Antonína Fajkoše vyzývá vysokoškolské studenty i jejich pedagogy k účasti v jubilejním 10. ročníku soutěže studentských prací na téma střechy, které byly zpracovány v období od 1. září 2019 do 31. srpna 2020.

Informace:
Ing. Alena Georgiadisová
tel.: +420 728 265 523
e-mail: memorial.af@gmail.com

wd