Soutěže

V soutěži Společné zařízení roku byla oceněna protipovodňová nádrž i biocentrum

Protipovodňová vodní nádrž na Dobřínském potoce na Uherskohradišťsku patří mezi vítěze soutěže, kterou pořádá Státní pozemkový úřad s Českomoravskou komorou pozemkových úprav. Mezi oceněnými jsou i lokální biocentrum Pod Slavíkovou cestou na Chrudimsku a vodní nádrž, jež byla vybudována v rámci biocentra u obce Lutopecny na Kroměřížsku. Dalším oceněným byl protipovodňový poldr u obce Sendražice na Královéhradecku.
 
Soutěž pořádá Ústřední pozemkový úřad (Ministerstvo zemědělství) ve spolupráci s Českomoravskou komorou pozemkových úprav.
Hlavním cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Dalším cílem je pak ocenit kvalitně odvedenou společnou práci pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů, a přispět tak ke zvýšení jejich prestiže v oboru.
Pod pojmem „společné zařízení“ si lze představit např. polní cesty, vodní nádrže, zatravněné průlehy nebo vysazené prvky zeleně. Společná zařízení v soutěži jsou hodnocena ve třech kategoriích:
1. zpřístupnění pozemků,
2. protierozní a vodohospodářská opatření,
3. opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.
 
Výsledky minulých ročníků soutěže jsou uvedeny na webu ministerstva zemědělství.
zpráva ČTK, mi