Soutěže

Výsledky studentské soutěže KM Beta

Studentská soutěž společnosti KM BETA zná své vítěze. Hodnotí se diplomové práce, ročníkové projekty a semestrální práce studentů vysokých, vyšších odborných i středních škol.

Studenti i letos navrhovali rodinný nebo bytový dům či občanskou stavbu, a to s využitím zdicího systému KMB SENDWIX nebo střešní krytiny KM Beta. Přihlášené projekty vynikaly i v letošním roce vysokou kvalitou. Poslali je studenti z několika vysokých, vyšších odborných a středních škol, z nichž některé se do soutěže zapojily poprvé. Počet zapojených škol se tak výrazně zvýšil. Řada projektů byla provedena jako dispoziční návrh, jiné projekty vynikaly precizním zpracováním. Jako nejlepší projekt porota jednoznačně vyhodnotila práci Karla Vaňka, studenta ČVUT Praha. Jeho návrh mezi ostatními projekty studentů vysokých škol natolik vynikal, že se porota rozhodla ocenit jej jako jediný ve kategorii.

Vítěz kategorie studentů vysokých škol Karel Vaněk získal zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 10 tisíc Kč a k tomu 10 tisíc korun v hotovosti. Další 4 tisíce korun věnovala firma KM Beta, a. s., jeho odborné garantce, doc. Ing. Šárce Šilarové, CSc. (FAST ČVUT Praha).
V kategorii studentů středních a vyšších odborných škol vybojoval první místo Jiří Bonzet ze SPŠ stavební Liberec, který si za své vítězství odnesl 5000 Kč a zájezd v hodnotě 10 000 Kč. Odměnu za druhé místo v podobě zájezdu v hodnotě 10 tisíc Kč získal Lukáš Falta z VOŠ a SPŠ stavební arch. Letzela v Náchodě. Za třetí místo si poukaz na zájezd v hodnotě 5 tisíc Kč odvezl Jiří Suchý ze SŠ stavební Jihlava. Finanční odměny získali také garanti všech oceněných studentů.
Odbornou garantkou soutěže byla, stejně jako v předcházejících ročnících, doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., z FAST ČVUT Praha. Porota složená ze zástupců společnosti KM Beta neměla ani letos jednoduché rozhodování, zaslané práce byly opět velmi zdařilé. I přesto, že počet přihlášených prací se oproti loňskému roku nezvýšil, velmi pozitivní je vyšší počet škol přihlášených do soutěže.
 
Výsledky Studentské soutěže
Vysoké školy
1. Karel Vaněk, FA ČVUT PRAHA, konzultant: doc. Ing. Š. Šilarová (10 000 Kč a zájezd v hodnotě 10 000 Kč, konzultant 4000 Kč).
 
Střední školy
1. Jiří Bonzet, SPŠ stavební Liberec, konzultant: R. Mizera (5000 Kč a zájezd v hodnotě 10 000 Kč, konzultant 4000 Kč),
2. Lukáš Falta, VOŠ a SPŠ stavební arch. Letzela, Náchod, konzultant: Ing. T. Kuřátko (zájezd v hodnotě 10 000 Kč, konzultant 3000 Kč),
3. Jiří Suchý, SŠ stavební Jihlava, konzultant: Ing. J. Lorencová (zájezd v hodnotě 5000 Kč, konzultant 2000 Kč).
 
tisková zpráva