Soutěže

Wienerberger vyhlásil soutěž POROTHERM DŮM BRICK AWARD 2011–2012

Dnešním dnem 6. 4. 2011 byl pod názvem „POROTHERM DŮM BRICK AWARD“ vyhlášen 13. ročník veřejné anonymní soutěže architektonických studií POROTHERM DŮM na téma „Energeticky efektivní dům se skládanou střechou“ a 7. ročník přehlídkové neanonymní jednokolové soutěže realizovaných staveb „Cihla v 21. století“.
Soutěž se koná pod záštitou ministra pro místní rozvoj a ministra průmyslu a obchodu ČR, partnery soutěže jsou Státní fond rozvoje bydlení a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků. Mediálními partnery Vydavatelství Business Media CZ, JAGA MEDIA a časopis Stavebnictví Vydavatelství EXPODATA.
 
Energeticky efektivní dům se skládanou střechou
Posláním soutěže vypsané na téma „Energeticky efektivní dům se skládanou střechou“ je inspirovat autory k vytvoření architektonických studií rodinných domů se šikmou střechou, které poskytnou uživatelům maximální komfort bydlení, budou energeticky úsporné při respektu optimálního poměru cena/výkon. V architektonickém, projektovém a dispozičním řešení tyto studie pak využijí maximálně možností cihlového systému POROTHERM včetně malt, omítek a ostatních výrobků Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., jako jsou např. lícové cihly TERCA Klinker.
Za energeticky efektivní rodinný dům je považován RD bez rekuperace (resp. strojního větrání), který prokazuje klasifikační třídu min. „B“, u něhož roční náklady na vytápění (médium plyn) nepřesáhnou 20 000 Kč včetně DPH. Spotřeba plynu je uvažována bez jakýchkoliv dalších přidaných zdrojů energie (např. solární kolektory, fotovoltaika apod.)
Soutěže se mohou účastnit architekti, projektanti, studenti, fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení. Účast je umožněna každému, kdo vyhoví veškerým požadavkům stanoveným v soutěžních podmínkách.
Uzávěrka soutěže „Energeticky efektivní dům se skládanou střechou“ je 11. listopadu 2011!
 
Cihla v 21. století
Přehlídková soutěž realizovaných staveb „Cihla v 21. století“ bude prezentovat nejlepší dokončené stavby využívající cihlový systém POROTHERM postavené na území České republiky po 1. lednu 2001. Soutěže se mohou účastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení. Účast stavby v soutěži je však možná pouze se souhlasem autora (autorů) stavby a jejího (jejich) majitele (majitelů).
Odevzdání dokumentace staveb soutěže „Cihla v 21. století“ je stanoveno na 30. září 2011!
 
Ceny
Hlavní cena soutěže architektonických studií POROTHERM DŮM 2011 pro Energeticky efektivní dům se skládanou střechou byla vypsána ve výši 75 000 Kč, Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50 000 Kč, Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 50 000 Kč, Zvláštní cena Vydavatelství Business Media CZ ve výši 30 000 Kč.
Nejlepší stavby soutěže „Cihla v 21. století“ budou oceněny Hlavní cenou BRICK AWARD Dům roku 2012 ve výši 100 000 Kč, Zvláštní cenou Vydavatelství JAGA Media ve výši 30 000 Kč, Zvláštním oceněním ČKAIT (uděluje se stavbyvedoucímu za provedení stavby) ve výši 25 000 Kč, Zvláštní cenou CSI a programu POROTHERM DŮM Wienerberger (za kvalitní provedení stavby v rámci programu PDW) ve výši 40 000 Kč, Zvláštním oceněním GŘ společnosti Wienerberger ve výši 20 000 Kč a Cenou časopisu Stavebnictví – Cenou veřejnosti (pro stavbu oceněnou veřejností) ve výši 25 000 Kč.
 
Soutěžní podmínky jsou soutěžícím poskytovány bezplatně a je možné je získat v sekretariátu soutěže na adrese:
PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFIT
Pražská 16
102 21 Praha 10
tel.: 281 017 397; 602 342 514
 
tisková zpráva