Soutěže

Známka kvality 2021 má otevřené přihlášky do 10. března

Prestižní a výjimečná přehlídka výrobků, technologií a materiálů pro architekturu a stavitelství roku 2021.

Vážení přátelé dobrého stavitelství a architektury,

již 13 let udělujeme tradičně ZNÁMKY KVALITY Výrobek-technologie pro architekturu a stavitelství. Známka kvality roku 2021 Výrobek technologie pro stavitelství a architekturu, má aktuálně pro Vás, Vaše výrobky, technologie a materiály otevřené přihlášky do 10. 3. 2021.

Posláním programu je udělování Známky kvality VÝROBEK – TECHNOLOGIE pro stavitelství a architekturu, a to na základě komplexního hodnocení výrobku, technologie nebo služby a jejich užití. Známka je způsob zviditelnění a doporučení produktu při rozhodování stavebníků, projektantů a zhotovitelů staveb.

Přihlášku najdete na www.stavebnivyrobekroku.cz.

Těšíme se na Vaše přihlášky v soutěžním klání o zlatou, stříbrnou a bronzovou Známku kvality roku 2021 a budeme se těšit se všemi přihlášenými na setkání před filmovými kamerami v dubnu 2021, ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Svazem podnikatelů ve stavebnictví.

Stejně jako v loňském roce všichni ocenění získají i unikátní symbolické křišťálové razítko Známka kvality v designu Ronyho Plesla a vyrobeného sklárnou Rückl.

Přihlaste se a představte Vaši značku široké veřejnosti.

Hodně úspěchů přejí vypisovatelé soutěže

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Hospodářská komora ČR
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Český svaz stavebních inženýrů
Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR
Sdružení pro výstavbu silnic Praha
Svaz zkušeben pro výstavbu
ČVUT – Fakulta stavební
Asociace inovačního podnikání ČR
Odborná rada pro BIM