Aktuality

Stavební tepelná technika a akustika obvodových plášťů. Denní osvětlení a proslunění budov

Národní stavební centrum zve na odborný seminář Stavební tepelná technika a akustika obvodových plášťů. Denní osvětlení a proslunění budov, který se koná 13. 10. 2010 od 9 h v Brně, areál brněnského výstaviště (mezi branami 9A a 9B), Bauerova 10.
Seminář, který je určen pro projektanty, architekty, investory, vlastníky objektů a stavebníky, je zaměřen na přehled současné legislativy, přehled požadavků na obvodové konstrukce z hlediska tepelné techniky a akustiky, materiály pro nízkoenergetické a pasivní domy, tepelné mosty a jejich posuzování a energetickou náročnost budov. V části Denní osvětlení a proslunění budov je zaměřen opět na legislativu, požadavky na denní osvětlení a proslunění pro různé typy staveb, klasické a speciální osvětlovací prvky denního osvětlení, jejich parametry a využití v budovách a stínicí prvky z pohledu denního osvětlení a tepelné zátěže interiéru.
 
Přednáší: Ing. Petr Suchánek
Organizační garant:
Ing. Jana Chládková
tel.: 541 152 787
e-mail: chladkova@stavebnicentrum.cz
 
Přihlášku lze zaslat e-mailem na adresu svobodova@stavebnicentrum.cz nebo faxem na 541 159 484.
On-line přihláška zde.
wd