Nezařazené

Stavebnictví v květnu 2008

Celková stavební produkce očištěná od sezónních
vlivů
byla v květnu meziměsíčně reálně
o 0,2 % vyšší. Trend meziměsíčně vzrostl
o 0,1 %. Celková stavební produkce
v květnu
meziročně klesla ve stálých cenách
o 2,9 %, po vyloučení vlivu pracovních dní klesla
o 1,5 % (v květnu 2008 bylo o 1 pracovní den méně).

Pokles stavební produkce byl zřejmě také ovlivněn čerpáním
turnusového volna v souvislosti se státními svátky 1.
a 8. 5. 2008 (samostatné pracovní pátky), což
potvrzuje statistika odpracovaných hodin. Podobně jako
v předchozích měsících byl zaznamenán růst stavební produkce
u inženýrského stavitelství jak na nové výstavbě,
rekonstrukcích a modernizacích, tak i na opravách
a údržbě. Pokračuje meziroční pokles produkce
pozemního stavitelství. Trvalý růst vykazují stavební práce
v zahraničí.
Stavební práce podle dodavatelských smluv
u podniků s 20 a více zaměstnanci meziročně klesly
ve stálých cenách o 3,2 %. Stavební práce na nové
výstavbě, rekonstrukci a modernizaci poklesly
o 5,8 % (příspěvek –5,0 procentního bodu), v tom
pozemní stavitelství kleslo o 10,4 % (příspěvek 5,7 p.
b.) a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 2,2 %
(příspěvek 0,7 p. b.). U stavebních prací v zahraničí byl
nárůst o 39,8 % (příspěvek 1,3 p. b.). Zvýšení
zaznamenaly opravy a údržba o 3,6 % (příspěvek 0,4
p. b.) a ostatní práce o 13,0 % (příspěvek 0,1 p.
b.).
Počet zaměstnanců ve stavebních firmách,
které měly 20 a více zaměstnanců, klesl o 1,3 %
proti květnu roku 2007. Průměrná nominální měsíční
mzda zaměstnanců
byla 24 335 Kč a meziročně se
zvýšila o 7,9 % (reálná mzda se zvýšila o 1,0 %).
Průměrná hodinová mzda byla 163 Kč a proti stejnému
období 2007 byla vyšší o 14,8 %. Produktivita
práce na jednoho zaměstnance
se snížila o 1,9 %
a na jednu odpracovanou hodinu se zvýšila o 4,3 %.
Stavební úřady v květnu 2008 vydaly 11 379
stavebních povolení
(v tom 6542 pro nové stavby
a 4837 pro změny dokončených staveb). Počet stavebních
povolení meziročně vzrostl o 11,5 %.
Orientační hodnota staveb povolených
v květnu 2008 byla 34,8 mld. Kč a ve srovnání se
stejným obdobím 2007 vzrostla o 35,9 %. Novou výstavbou
vzniknou stavby v hodnotě 24,3 mld. Kč (nárůst
o 39,9 %, příspěvek 27,1 procentního bodu). Změnou dokončených
staveb vzniknou stavby v hodnotě 10,5 mld. Kč (růst
o 27,5 %, příspěvek 8,8 p. b.).
Orientační hodnota u nové výstavby ve srovnání se stejným
obdobím 2007 vzrostla ve všech směrech výstavby. U nových
staveb pro životní prostředí vzrostla orientační hodnota stavebních
povolení o 71,1 % (příspěvek 3,7 p. b.), u ostatních
staveb o 60,3 % (příspěvek 7,1 p. b.), u budov
nebytových o 38,6 % (příspěvek 8,8 p. b.)
a u budov bytových o 26,7 % (příspěvek 7,5 p.
b.).
K celkovému nárůstu orientační hodnoty u změn dokončených
staveb nejvíce přispěly stavby ostatní, které meziročně trojnásobně
vzrostly (příspěvek 8,5 p. b.). Jednalo se zejména o finančně
nákladné opravy, rekonstrukce a modernizace silnic
a mostů.
Stavební úřady povolily výstavbu 4277 bytů, což bylo
o 742 bytů více než v květnu 2007 (nárůst o 21,0 %).
Z toho novou výstavbou vznikne 3568 bytů (o 654 bytů více)
a změnou dokončených staveb 709 bytů (o 88 bytů více).
Orientační hodnota nově povolených bytů v bytových domech byla
9,7 mld. Kč. Dále povolily výstavbu budov s podlahovou
plochou 846,7 tis. m2 (nárůst o 7,1 %),
v tom u bytových budov vzrostla o 21,3 %
(příspěvek 10,8 p. b.) a u nebytových budov klesla
o 7,5 % (příspěvek –3,7 p. b.). Průměrná podlahová plocha
u nové bytové výstavby byla 121,2 m2
s orientační hodnotou 21,1 tis. Kč za 1
m2.
 

Podle údajů Eurostatu v dubnu 2008 v EU 27 meziročně
klesla stavební produkce (ISP) po očištění od vlivu počtu
pracovních dnů o 0,3 %, z toho pozemní stavitelství
vzrostlo o 0,4 % a inženýrské kleslo
o 3,5 %. Z členských států, za které byla data
dostupná, se ISP nejvíce zvýšil v Rumunsku o 30,0 %,
v Polsku o 22,8 % a na Slovensku
o 13,5 %. Nejvyšší pokles ISP o 21,8 % byl ve
Španělsku. V Německu byl pokles ISP o 2,3 %.