Věda a výzkum

Jak to udělat, abyste se cítili dobře v environmentálně šetrných bytech?

Lidské vnímání kvalitního a zdravého vnitřního prostředí může být značně subjektivní. Jak docílit toho, aby se všichni obyvatelé environmentálně šetrných bytů cítili co nejkomfortněji? Řešení spolu s dalšími odborníky hledá společnost JRD. Na ČVUT iniciovala v lednu vznik dvou pracovních skupin – Decibel a Vzduch –, jejichž výzkumy přinesly první výsledky.

Decibel a Vzduch
Myšlenku, která vedla ke vzniku pracovních skupin Decibel a Vzduch, přibližuje majitel JRD Jan Řežáb: „Naším přáním je, aby se synonymem pro šetrné bydlení staly nejen ekologie a energetické úspory, ale také zdravé a komfortní vnitřní mikroklima, které pozitivně ovlivňuje kvalitu života každého z nás. Proto jsme iniciovali vznik pracovních skupin Decibel a Vzduch, které mimo jiné analyzují podněty od lidí žijících v environmentálně šetrných developerských projektech.“

Akustická pohoda především
Akustická pohoda je důležitá pro naše fyzické i duševní zdraví. Je jedním z hlavních parametrů kvalitního vnitřního prostředí. Hluk a vibrace však neobtěžují jen obyvatele starších budov a ani přesné dodržování českých norem na kročejovou neprůzvučnost nemusí eliminovat všechny nepříjemné zvuky, které procházejí stěnami nebo potrubím. Pracovní skupina Decibel proto dostala za úkol zjistit, jakými metodami lze akustické pohody dosáhnout.

„Přednostně jsme se zaměřili na problematiku kročejové neprůzvučnosti v oblasti nízkých kmitočtů, což znamená redukci slyšitelnosti běžného provozu na podlahách sousedních bytů. Nejdříve jsme se ponořili do studia zahraniční legislativy a do analýzy základních typů podlahové skladby. Dalším krokem, který nás nyní čeká, je modelování několika druhů podlahových skladeb, které budou testovány v laboratořích UCEEB ČVUT za účelem optimalizace jejich akustických vlastností,“ komentuje výzkum skupiny Decibel Ing. Jiří Nováček, Ph.D., odborný asistent katedry konstrukcí pozemních staveb na Fakultě stavební ČVUT.

Kromě této problematiky se skupina zabývala také omezením sanitárního hluku, kterým se rozumí hluk z baterií, provozní hluk z koupelen nebo toalet a hluk z vodovodního nebo kanalizačního potrubí. Jejím cílem bylo navrhnout opatření, která povedou ke snížení prostupu sanitárního zvuku do okolních konstrukcí, a to jak ve stávajících budovách, tak v těch právě realizovaných. „Mezi návrhy, které vzešly z našich pracovních setkání, patří např. instalace baterií v hlukové skupině I, instalace tlumících segmentů na rozhraní baterií a potrubí, zamezení kontaktu potrubí, armatur, baterií a sanitární techniky s okolní konstrukcí, využití pružné kotevní techniky a pryžových objímek nebo využití akusticky vhodných typů potrubí a tvárnic k obezdívání instalačních šachet. Záleží samozřejmě na důsledné kontrole provedení jednotlivých opatření na realizovaném objektu,“ doplňuje člen výzkumné skupiny Michal Vít, projektový manažer JRD.

Optimální řešení vzduchotechniky
Většina populace tráví podstatnou část dne v uzavřených prostorech, které se neobejdou bez stálého přísunu čerstvého vzduchu. Nedostatečné větrání, kdy se v místnostech hromadí škodlivý oxid uhličitý, nepříznivě ovlivňuje kvalitu spánku a koncentraci. Může tak mít za následek mnoho zdravotních obtíží od bolestí hlavy, pálení očí a vysoušení sliznic až po alergické reakce nebo chronická onemocnění dýchacích cest. Pracovní skupina Vzduch si dala za cíl nalezení optimálního řešení pro nastavení vzduchotechnických systémů, které přispěje k co nejefektivnější výměně vzduchu v energeticky úsporných budovách. JRD v ní spolupracuje s katedrou technických zařízení budov Fakulty stavební ČVUT a společností Atrea.

„V pracovní skupině Vzduch jsme se zaměřili na výzkum proudění vzduchu v šetrných bytech a již jsme dosáhli prvních praktických výsledků. Rád bych zmínil např. návrh speciálního spínače určeného k pozastavení vzduchotechniky v případě nepříznivé smogové situace nebo lokalizaci nejvhodnějšího prostoru pro umístění čidla CO2,“ vysvětluje projektový manažer společnosti Atrea Martin Bažant. Skupina se rovněž věnuje řešení co nejefektivnějšího napojení vzduchotechniky na chytré řízení domácnosti, využívané přes mobilní aplikace.

Na základě zjištění obou skupin bude navrženo efektivní řešení pro zvukový útlum a vzduchotechnické systémy instalované do nových projektů.

tisková zpráva, wd