Věda a výzkum

Nový web www.betotech.cz pro zkoušení a navrhování betonu

Ucelené a přehledné informace o zkoušení betonu, kontrole vstupních surovin pro výrobu betonu i navrhování optimální receptury najdou zájemci z řad stavebních firem, ale také zástupců betonáren nebo stavebníci, na nových stránkách www.betotech.cz.

Nová internetová prezentace www.betotech.cz obsahově řeší problematiku zkoušení a vývoje nejen betonu, ale také malt a potěrů, cementu, kameniva a příměsí. Stránky s moderním, přehledným designem nabídnou návštěvníkovi ucelené služby. Především jej provedou nabídkou a službami akreditované laboratoře, informují o jednotlivých zkouškách včetně odpovídajících norem, a usnadní tak jejich výběr. Průběh a rozsah jednotlivých zkoušek osvětlí vložené prezentace a videa, která kromě stavebních firem, zástupců betonáren nebo stavebníků často vyhledávají také studenti a odborní pedagogové.
Stránky umožňují veškeré nabízené služby (výkony) rovnou poptat a objednat. Při zájmu o služby některého z devíti akreditovaných pracovišť firmy BETOTECH stačí pouze vyplnit jednoduchý on-line dotazník. V dotazníku stačí uvést požadovaný druh zkoušek, jejich počet, místo poskytované služby, dobu provádění výkonů, termín a formu předání výsledků (elektronický nebo tištěný výstup). Díky snadno vyhledatelným kontaktům lze oslovit také konkrétního pracovníka nebo prostřednictvím on-line formuláře zaslat svůj dotaz.
Zejména u větších realizací zajišťuje laboratoř navrhování receptury betonu, její zkoušení, ověřování a uchovávání vzorků. Kontrolu vstupních materiálů lze provádět v laboratořích i v terénu, samotný beton se kontroluje v čerstvém nebo již ztvrdlém stavu. Při provádění zkoušek a odběrů přímo na stavbách využívají laboratoře speciální laboratorní vozidla s vybavením pro zkoušky v terénu. Průběžné zkoušení vzorků betonů s ohledem na dosažení požadovaných parametrů a kvality zajišťuje BETOTECH také pro samotné betonárny ve frekvenci dle objemu výroby.
Společnost BETOTECH se zaměřuje i na vývoj a navrhování speciálních produktů dle požadavku trhu. Tým odborníků-technologů zajistí návrhy a realizaci moderních samozhutnitelných betonů, betonů pod vodou, lehkých betonů i betonů těžkých pro odstínění nebezpečného záření, čerstvých zdicích malt a litých potěrů. Na vývoji a výzkumu v oblasti betonu a zkušebnictví spolupracuje BETOTECH s akademickými pracovišti i stavebními firmami.
Laboratoře BETOTECH jsou vybaveny moderními přístroji renomovaných výrobců ze zahraničí i tuzemska. Vysoký technický standard vybavení odpovídá úrovni v EU. Kvalita a rychlost poskytovaných služeb je dána i využíváním moderního software pro komplexní navrhování a kontrolu betonu. Více o laboratořích BETOTECH najdete na www.betotech.cz.
podle podkladů firmy Betotech, s. r. o.