Veletrhy a výstavy

a1architects: Milý malý dům – výstava v Českých Budějovicích

Od 9. 2. do 4. 3. 2012 se v DOmě umění v Českých Budějovicích (náměstí Přemysla Otakara II. 38) koná výstava Milý malý dům.
Milé malé domy jsou výsledkem interního workshopu a1architects, v rámci kterého každý z ateliéru navrhl několik ideových domů. Na sérii modelů v měřítku 1:25 prezentují a1 téma neomezeného bydlení v omezeném prostoru. Hlavním motivem celé práce je touha nalézt a navrhnout dům, který, ač podle konvenčních měřítek malý, skrývá v sobě specifickou formu velikosti.
„Malý“ zde neznamená nepohodlný, nedostatečný ani minimální, ale představuje spíše „milý“, lidský a útulný. Velikost představuje svobodu, jak naložit velkoryse s prostorem v rámci jeho limitů – ať jsou jakkoliv omezující. Výstava je zaměřena na široké publikum. Ačkoliv její východiska odkazují k problematice skloňované v odborných kruzích, jedná se primárně o vlastní reflexi konvenčních požadavků na ideální bydlení. Tedy představ, v nichž je hodnota domu spatřována pouze v metrech čtverečních napasovaných na uskupení několika pokojů a obýváku s kuchyní a kde je zápas o jedinečnost omezen na barevnost fasády a primitivní zdobnost.
Ideové návrhy, na výstavě prezentované na modelech, naznačují cestu, kdy právě vědomá „malost“ nabízí odpověď na formální prázdnotu současné masové výstavby – milý malý dům.
Součástí výstavy založené na vizuálním zážitku z velkých modelů je také pracovní laboratoř ateliéru, která poodkryje proces jakým způsobem domy v ateliéru vznikají a poskytne především otevřený prostor pro tvůrčí vyjádření návštěvníků a jejich vzájemný dialog nejenom s členy ateliéru.
Ateliér úmyslně neprezentuje rozsáhle svou dosavadní architektonickou tvorbu, vedle ideových modelů však záměrně představí své tři dosud „nejmenší“ a zároveň „nejmilejší“ stavby realizované v posledních letech.
převzato z www.stavbaweb.cz