Veletrhy a výstavy

Česká města a regiony opět míří na veletrh MIPIM

Dne 12. března se ve francouzském Cannes znovu otevřou brány Festivalového paláce, aby se na 24. ročníku renomovaného veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2013 představili nejvýznamnější evropští a světoví investoři, developeři, banky a finanční instituce, města i celé regiony, realitní makléři, právníci a další profesionálové působící na trhu realit.
Vloni se na 18 800 m² výstavní plochy prezentovalo 19 400 účastníků z 83 zemí. Na veletrhu proto ani letos nechybí Česká republika. MIPIM bývá vždy příležitostí zejména pro česká města a regiony, jež se chtějí představit zahraničním investorům jako atraktivní lokality pro uskutečňování investičních záměrů. Veletrh je také fórem pro prezentaci v tuzemsku působících významných nadnárodních investorů a developerů; mezi nimi lze uvést např. CTP, HB Reavis, Multi Development, RPG Real Estate či Unibail-Rodamco.
 
Hlavní město Praha
Praha se chce v konkurenci řady dalších evropských metropolí od Londýna přes Berlín po Paříž představit jako atraktivní město 21. století, které zůstává díky své nabídce, lokalitě uprostřed Evropy, infrastruktuře, geniu loci i kvalifikované pracovní síle stále zajímavou destinací pro investory. Jedním z hlavních prezentovaných projektů bude projekt budoucího využití areálu Výstaviště spolu s jeho dominantou – Průmyslovým palácem. Regenerace areálu navazuje na koncepci, vzešlou z architektonické soutěže, v níž zvítězil návrh architektonického studia Cigler Marani Architects. To následně zpracovalo projektovou dokumentaci stavby. Kromě podzemního propojení Průmyslového paláce a Křižíkovy fontány zahrnuje architektonický návrh také výstavbu nových výstavních ploch, očišťuje areál Výstaviště od nyní již amortizovaných objektů a nově řeší Křižíkovu fontánu. Severní, méně intenzivně zastavěné lochy navrhuje otevřít a propojit s parkem Stromovka. Po realizaci obou fází regenerace se Výstaviště i s Průmyslovým palácem jako jeho dominantou stane jednou z nejvýznamnějších pražských destinací nejen pro výstavnictví, ale i pro kulturu, zábavu a odpočinek.
Letos s Prahou spoluvystavují developerské společnosti Crestyl, Manghi Czech Republic, PointPark Properties a Unibail-Rodamco. Crestyl bude prezentovat svůj projekt DOCK v Praze 8, spojující v sobě rezidenční komplex a business park. Manghi Czech Republic představí projekt nové rezidenční čtvrti AURA, který vzniká ve Statenicích u Prahy. PointPark Properties, developer průmyslových nemovitostí, představí své logistické parky Pointpark Prague D1 a Pointpark Prague D8. Společnost Unibail-Rodamco ukáže své úspěšné projekty obchodních center v hlavním městě: Centrum Chodov, Arkády Pankrác a Centrum Černý Most (CČM), které bylo v roce 1997 prvním v tuzemsku otevřeným obchodním centrem a nyní dokončuje svou expanzi: CČM v nové podobě rozšířené o více než 150 obchodů bude otevřeno v březnu 2013.
Jádro doprovodného programu na stánku Prahy tvoří recepce „Meeting Prague“, která se koná ve středu 13. března v 15 hodin. K příjemné atmosféře pražského stánku přispějí tradičně Pivovary Staropramen.
 
Město Brno
Jihomoravská metropole chce na veletrhu zdůraznit především svůj vědecko-výzkumný potenciál. Proto představí vědecko-výzkumné projekty, které jsou investicí do budoucna – Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) a Středoevropský technologický institut (CEITEC) společně s projekty brněnských univerzit a vědeckých center ALISI a CzechGlobe. Právě využití výsledků vědeckých výzkumů pro potřeby komerčních společností přinese dlouhodobé zvýšení konkurenceschopnosti celého regionu. Město chce postavit svou prosperitu na znalostní ekonomice a perspektivních oborech s vyšší přidanou hodnotou, jakými jsou například biotechnologie, zejména biomedicína (tzv. life-science), medicínské přístroje a informační technologie. To vše souvisí s potřebou vzdělané a kvalifikované pracovní síly a s vybudováním potřebné infrastruktury. Brno je po Praze druhým největším trhem administrativních prostor v České republice a v této oblasti zde také vzniká řada nových zajímavých projektů. Jedním z nich je projekt Centrální zóny v areálu Českého technologického parku Brno, který zahrnuje výstavbu komplexu administrativních budov s centrálním vodním prvkem. Významným dlouhodobým projektem integrujícím oblast dopravy, revitalizace území a hospodářského rozvoje je Europoint Brno/Jižní centrum; jde o přestavbu železničního uzlu, revitalizaci a rozvoj území v jižní části města. Součástí území jižního centra je i rozvojová zóna Heršpická, která se postupně stává jedním z nových těžišť ekonomického rozvoje města s administrativně-komerčním využitím.
Jednací prostor výstavní expozice Brna evokuje atmosféru meziválečných let minulého století, a to díky velkoplošným fotografiím interiéru proslulé funkcionalistické památky, vily Tugendhat, která je zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO. Vila byla v loňském roce znovu otevřena po dvouleté náročné památkové obnově včetně uvedení stavebních prvků do původního stavu.
I letos Brno připravilo svou prezentaci ve spolupráci se společnostmi úspěšně působícími v jihomoravském regionu. Generálními partnery jsou CTP a JIŽNÍ CENTRUM BRNO. Dalšími spoluvystavujícími společnostmi je developerská společnost Technologický Park Brno, BRNO INN podnikající v oblasti hotelnictví (v Brně vlastní a provozuje hotel Holiday Inn) a stavební společnost OHL ŽS.
Součástí doprovodného programu města Brna bude recepce na stánku, která se uskuteční ve středu 13. března v 16.30 hodin a naváže na ni ochutnávka jihomoravských vín.
 
Město Ostrava
Ostrava se představí jako město s velkým potenciálem pro různorodé investiční záměry. Koncepčnost a dlouhodobost aktivního přístupu k investorům přispěly k vysokému ratingovému hodnocení Ostravy od agentur Standard&Poor´s a Moody´s. Ty město hodnotí známkami A+, resp. A2. Dynamiku svého rozvoje ukáže Ostrava na příkladu projektu Dolní oblast Vítkovice, součásti Evropského kulturního dědictví. V rámci projektu Nové Vítkovice zde došlo ke zpřístupnění technických památek a rekonstrukci 100 let starého plynojemu, který nyní slouží jako multifunkční aula Gong o kapacitě více než 1500 míst.
V letošním ročníku veletrhu zdůrazní Ostrava svůj rozvoj v oblasti hi-technologií. Díky úspěšnému zaplnění prostor Vědecko-technologického parku Ostrava (VTP) město připravuje projekt výstavby dvou nových multifunkčních budov. Do roku 2015 tak v rámci VTP přibude téměř 5300 m² pronajímatelných kancelářských prostor. Kromě stávajícího VTP dojde k vytvoření nové rozvojové plochy a rozšíření celého areálu o 26 ha. Rozšíření má návaznost na Vysokou školu báňskou-Technickou univerzitu Ostrava a rovněž na projekt Národní centrum excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií, IT4Innovations, v jehož rámci dojde k pořízení superpočítače. Ten bude postupně uveden k plnému provozu v roce 2014, přičemž by se měl v té době zařadit mezi 100 nejvýkonnějších superpočítačů na světě. Další spektrum prezentovaných projektů Ostravy zahrnuje průmyslové zóny Mošnov a Hrabová, brownfieldy (Karolina, Dolní oblast Vítkovice, rozvojové území Ostrava-Hrušov), volné plochy k zastavění i strategické projekty, jakými jsou např. revitalizace přednádražního prostoru Ostrava-Svinov.
Partnery Ostravy budou ve společné expozici společnosti CTP, Dalkia Česká republika, Global Networks, HB Reavis Group, Multi Development Czech Republic, OHL ŽS – divize Stavitelství Ostrava, PRK Partners a RPG Real Estate Management.
Také město Ostrava připravilo na svém stánku recepci, která se uskuteční ve čtvrtek 14. března v 15 hodin. K příjemné atmosféře ostravského stánku jako každoročně přispěje ochutnávka piva Ostravar i míchané nápoje.
 
Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj je letos jediným tuzemským regionem, který bude mít na veletrhu kromě tří největších českých měst vlastní expozici. Bude se prezentovat nejen jako region s velkým potenciálem pro rozvoj projektů pro výzkum, vývoj a inovace, ale nabídne investorům také řadu rozvojových ploch. Z nejvýznamnějších projektů jmenujme mimo jiné rozvojová území Nad Barborou, Krnov-Červený Dvůr, rozvojové lokality ve Frýdku-Místku (dva areály bývalých kasáren – Frýdecký les a Palkovická – a nevyužité objekty společnosti Slezan, která ukončila výrobu) nebo unikátní architektonický, developerský a rozvojový projekt Dolní oblast Vítkovice, který přivádí do Moravskoslezského kraje a jeho metropole Ostravy investice v řádu desítek miliard korun. Obnova industriálního dědictví v rámci projektu Dolní oblast Vítkovice v takovémto rozsahu a s takovouto náplní nemá obdoby nejen v kontextu České republiky, ale i daleko za jejími hranicemi. Z projektů výzkumu a vývoje stojí za zmínku například Podnikatelský inkubátor při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Řadu zajímavých rozvojových lokalit bude prezentovat město Havířov, které je spoluvystavovatelem Moravskoslezského kraje (např. areál bývalého dolu Dukla či areál Nový Svět Prostřední Suchá).
Na stánku Moravskoslezského kraje se v úterý 12. března od 17 hodin uskuteční recepce pro potenciální investory. K příjemné atmosféře přispěje ochutnávka piva Radegast.
 
Rozsáhlý doprovodný program veletrhu
Z bohatého doprovodného programu veletrhu s více než 60 konferencemi a diskusními fóry stojí za zmínku tradiční summit primátorů a hejtmanů světových měst a regionů ve středu 13. března. Diskutovat se zde bude především o zkušenostech a perspektivách budování městské infrastruktury, o hledání efektivních cest na podporu developmentu a o faktorech, zajištujících městům atraktivitu a konkurenceschopnost. Při úterní konferenci RE-INVEST Summit budou 12. března hlavním tématem investiční strategie za současné ekonomické situace včetně managementu rizik a příležitostí. MIPIM se zaměří i na jednotlivé segmenty realitního trhu – od maloobchodu přes bydlení až po hotely a průmyslové nemovitosti. Vzhledem k tomu, že veletrh je vždy ukazatelem globálních trendů, očekávají se také vystoupení předních světových ekonomů, kteří budou hovořit o vyhlídkách globální ekonomiky za současné složité situace a o jejich důsledcích pro realitní trh. Klíčový příspěvek o problematice globálních ekonomických perspektiv a finanční krizi EU má ve čtvrtek 14. března přednést Jürgen Stark, uznávaný německý ekonom, jenž byl v letech 2006–2011 členem výkonné rady Evropské centrální banky. Velmi častým termínem v doprovodném programu bude „Inovace“ – ať už jde o udržitelný rozvoj, snižování energetické náročnosti či výstavbu nízkoenergetických budov.

Prestižní ceny MIPIM
Neodmyslitelnou součástí veletrhu bude jako každoročně udělování MIPIM AWARDS za nejlepší světové projekty uplynulého roku, tentokrát v osmi kategoriích: Hotely a turistické rezorty, Průmyslové a logistické nemovitosti, Administrativní centra, Rekonstruované objekty, Rezidenční projekty, Obchodní centra, Projekty budoucnosti a Projekty budoucnosti velkého rozsahu. MIPIM Awards budou vyhlášeny na oficiálním galavečeru ve čtvrtek 14. března, jímž jako každoročně celý veletrh vyvrcholí.
tisková zpráva