Veletrhy a výstavy

Glasstec a Solarpeq 2010

Veletrhy Glasstec a Solarpeq 2010 se konají
v Düsseldorfu v termínu 28. 9. do
1. 10. 2010. Pořádají se každé dva roky, na
posledním ročníku se představilo 1271 vystavovatelů, vč. sedmnácti
z ČR, a expozice si prohlédlo 74 144 návštěvníků.

Letos připravili pořadatelé komplexně přepracovanou strukturu.
V rámci nové koncepce se veletrh Glasstec zhutní a zkrátí
o sobotu. Pořadatel tím vyhověl přáním mnoha vystavovatelů.
Segment, který se v poslední době vyznačuje dynamickým vývojem
– výroba produktů pro solární technologie –, získal „autonomii“ ve
formě samostatného veletrhu Solarpeq.
Glasstec má tradičně bohatý doprovodný program. Již při
minulých ročnících se zvláštní předváděcí akce Glass Technology
Live
a stejnojmenné sympozium, kongres architektů
a výstava Glass Art staly diváckými magnety. Letos
čeká na návštěvníky výrazně rozšířený program:
FassadenCenter, nový kongres Engineered
Transparency
a rozmanitý program pro řemeslníky doplňují
již zavedenou nabídku.
Akce FassadenCenter se zaměřuje energeticky účinný
plášť budov. Těžištěm zde budou multifunkční skleněné fasády, které
například pomocí tenkovrstvé fotovoltaiky integrované do fasády
vyrábějí elektřinu a optimalizují energetickou bilanci budovy.
FassadenCenter prostorově přímo navazuje na předváděcí
akci Glass Technology Live v pavilonu 11, kde budou
k vidění moderní fasádní díly. Glass Technology Live
samotná představí pod heslem Energetická účinnost
a sklo
roli skla v architektonických řešeních
a trvale udržitelné využívání skla. Naváže na ni odboré
sympozium.
Další novinkou veletrhu je technicky zaměřená konference
Engineered Transparency, pořádaná ve spolupráci
s technickými univerzitami v Delftu, Drážďanech
a Darmstadtu. Již potřetí se na veletrhu Glasstec setkají
odborníci na architektonickém kongresu. Tématy budou mj.
transparentnost a trvale udržitelný rozvoj nebo sklo
a navrhování klimatizace.
Pátek 1. 10. je oficiálním dnem řemesel
a Spolkový cechovní svaz sklářského řemesla (BIV) připravuje
semináře a nabídky dalšího vzdělávání. Nabídka vystavovatelů
určená řemeslníkům se soustředí v Centru řemesel
u vchodu Nord.
Novou akcí je veletrh Solarpeq, mezinárodní veletrh zařízení
pro produkci solárních prvků. Solarpeq byl vyčleněn
z nomenklatury veletrhu Glasstec; na posledním ročníku
vystavovalo v tomto oboru zhruba 150 firem. Solarpeq je
koncipován jako odborný B2B veletrh pro výrobce strojů
a komponentů solárních zařízení a bude doprovázen
odbornou konferencí na téma solárních výrobních technologií, která
začne v düsseldorfském kongresovém centru již
27. 9. 2010. Partnerem je odborný časopis
Photovoltaics International. Přednáškové bloky konference, která
proběhne v angličtině, se zaměří na inovace v oblasti
strojů a zařízení, komponent i materiálů pro solární
technologie. Konference bude doplněna komentovanými prohlídkami
veletrhu Solarpeq 2010. Samotné využití solárních prvků
a jejich zakomponování do staveb bude nadále patřit do
nomenklatury veletrhu Glasstec.
Další informace o veletrzích vč. programu konferencí
najdete na webech www.glasstec.dewww.solarpeq.com.
mi