Veletrhy a výstavy

Jihlavská výstava Současný český industriál

Bosch Diesel, s. r. o., ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera představí v Jihlavě putovní výstavu architektury zaměřenou na moderní průmyslovou architekturu Současný český industriál. Výstava již proběhla v Praze.

Vernisáž výstavy se koná 21. února 2012, v 17 hod. v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě (Komenského 1333/10). Výstava bude otevřena pro veřejnost od 22. února 2012 do 25. března 2012.
Na výstavních panelech je představeno zhruba 40 předních českých průmyslových staveb současnosti, vč. výrobního areálu závodu firmy Bosch Diesel, s. r. o., v Jihlavě-Pávově.
Pestré typologické určení – od vodní elektrárny, přes výrobní halu až po distribuční centrum – se odráží i ve velmi odlišném přístupu architektů, jemuž je však vlastní kvalita a jedinečnost. Pod čtyřmi desítkami představených staveb jsou podepsáni přední domácí autoři a ateliéry jako AP ateliér Josefa Pleskota, D3A, OK Plan, DaM, Kamil Mrva, ADNS, Jan Jehlík nebo Ivan Kroupa.
„Razantní rozvoj moderních technologií současné doby se odráží i v architektuře moderních průmyslových podniků. Vedle vysoké architektonické a estetické kvality architektury se u moderních průmyslových staveb klade důraz nejen na trvalou udržitelnost, ale i na jejich šetrnost k životnímu prostředí. Zejména těmto tématům je v závodě jihlavské firmy věnována vysoká pozornost. Abychom naplnili naše heslo „Bosch Diesel – To nejlepší z Vysočiny“, chceme splatit svůj díl regionu Vysočina a městu Jihlavě. Proto podporujeme různé regionální kulturní aktivity, jako například projekt právě otevírané výstavy,” sdělil ekonomický ředitel firmy Bosch Diesel Hermann Butz.
„Jistě, každý architekt je natolik dobrý, nakolik mu to umožní jeho investor. Myslíme, že u příkladů vybraných na výstavě Současný český industriál k tomuto prolnutí došlo ve všech případech,“ vysvětlují kurátoři Dan Merta a Petr Volf. „Každá ze čtyř desítek realizací také svým způsobem navazuje na období první republiky, za které vznikaly kvalitní průmyslové stavby, jimž se obdivujeme i po desítkách let. Spojnicí představených realizací je mimo jiné to, že mnohé z nich vzešly z architektonických soutěží a investory byly výhradně soukromé subjekty.“
Mnohé z vystavených průmyslových staveb se vyznačují také vysokou kulturou a kvalitou pracovního prostředí – nejde tak jen o „slupku“. Podle samotných investorů se tento přístup vyplácí: zaměstnanci jsou pozitivně motivováni a zvyšuje se i jejich loajalita. Ruku v ruce s tím jde také zužitkování v obchodě a marketingu – firma sídlící v kvalitním, zapamatovatelném projektu získává novou konkurenční výhodu. „Čím známější architekt se zapojí do procesu vzniku nové továrny, tím větší věhlas to pro budoucí stavbu přináší, protože se stává nositelem kvality. Samotná architektura pak ve své podstatě představuje další, a to velmi podstatný marketingový nástroj firmy, která se ji nebála využít,“ vysvětluje Petr Volf.
K výstavě vychází objemný česko-anglický katalog. Detailně přibližuje všech třicet devět vybraných objektů a areálů a obsahuje kromě odborných textů rovněž názory majitelů představených realizací. Katalog bude k dostání v Oblastní galerii Vysočiny za zvýhodněnou cenu a rovněž bude distribuován v knihkupectvích zaměřených na architekturu a design.
tisková zpráva
 
 
Přestavba a dostavba areálu tiskárny AF BKK, Praha-Vysočany (2005–2008), autor: caraa.cz, Martina Buřičová, Štěpán Kubíček, foto: Andrea Lhotáková/Galerie Jaroslava FragneraMalá vodní elektrárna Železný Brod (2008–2010), autor: Ark, Boris Šonský, foto: Tomáš Hyka/Galerie Jaroslava Fragnera