Veletrhy a výstavy

Na veletrhu Aqua-therm Praha se sejdou všechny významné firmy

Letošní ročník veletrhu Aqua-therm Praha proběhne na pražském výstavišti PVA Letňany ve dnech 23. až 27. 11. Mezi více než dvěma sty už přihlášenými vystavovateli najdete takřka všechny významné firmy z oboru TZB.
Nechybějí značky ABB, ATMOS, BAXI HEATING, BUDERUS, DAKON, HOVAL, IVAR CS, JUNKERS, KOTLE LOOS, PROTHERM, REGULUS, SIEMENS, STIEBEL ELTRON, THERMONA, VAILLANT nebo WEISHAUPT. Účast leaderů trhu tak potvrzuje, že Aqua-therm Praha je dnes jedinou veletržní akcí v oboru TZB, která má jasně vyprofilovanou nomenklaturu a drží si vysokou odbornou úroveň.
Kromě novinek jednotlivých vystavovatelů se může odborná i laická veřejnost těšit na doprovodný program, který proběhne opět v prostorech výstaviště a bude zdarma přístupný všem návštěvníkům. Na seminářích se bude diskutovat např. o budovách s téměř nulovou spotřebou energie v roce 2020, CLEAR-UP – technologiích pro budovy 21. století, problémech po zateplení bytových domů, trendech a úsporách ve větrání a klimatizaci, obnovitelných zdrojích energie pro nízkoenergetické budovy, facility managementu, sofistikovaných technologiích a chytrých řešeních pro bytové domy. Další přednášky se budou týkat např. fotovoltaiky na střechách a státní energetická koncepce.
 
Nové téma doprovodného programu: „Budovy s velmi nízkou spotřebou energie“ a naplňování směrnice EU EPBD o energetické náročnosti budov
Do mozaiky letošního doprovodného programu přibyl další dílek – 12. ročník mezinárodní konference EEBW: Energy Efficiency Business Week 2010, která se bude konat od 23. do 24. 11. v pražském Kaiserštejnském paláci, zavítá i na Aqua-therm Praha. O čem se bude 25. 11. na semináři s názvem „Budovy s velmi nízkou spotřebou energie“ mluvit? Především o naplňování směrnice EU EPBD o Energetické náročnosti budov, která je v platnosti už několik měsíců. Jak říkají pořadatelé semináře ze Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení (SPTZ) a agentury SEVEn, základní strategií je v této oblasti nezaostat. Výhodné pro ČR by tak bylo implementovat směrnici včas a neoddalovat termíny požadované směrnicí. Pro firmy by tento krok přinesl větší uplatnitelnost na evropském trhu.
Na konferenci budou diskutovány tyto klíčové termíny směrnice:
• od roku 2021 by se měly stavět jen budovy s téměř nulovou spotřebou energií;
• od začátku roku 2019 bude tato povinnost platit pro veřejnou správu;
• červen 2011 – ČR musí informovat Komisi o existujících finančních nástrojích podporujících realizaci požadavků směrnice 2010/31/EU;
• červen 2012 – implementace směrnice do české legislativy;
• v červnu 2011 vydá Komise metodiku pro výpočet nákladově optimální úrovně, navazovat budou propočty v členských zemích.
 
V roce 2012 by se měla navržená opatření v budovách promítnout také do Akčního plánu pro ČR.
Témata konference budou pokrývat jak otázky technických požadavků na budovy, tak legislativní a procesní otázky spojené s transformací směrnice do české legislativy. Více na www.eebw.cz. Vstup na seminář je pro návštěvníky Aqua-therm Praha zdarma.
 
Odborný program začne už před zahájením veletrhu!
Zajímavé věci pro odborníky z oboru TZB se začnou dít již několik dní před zahájením Aqua-thermu Praha, a to v těsné blízkosti výstaviště. Ve dnech 21. a 22. 11. 2010 proběhne v pražském hotelu DUO mezinárodní konference TZ 2010 BIDI – Stavebnictví II (odborný garant: SPTZ). Jednotlivá témata, která se zde budou řešit, najdete na webových stránkách Aqua-therm Praha v sekci doprovodného programu.
 
To nejlepší z E.ON Energy Globe Award
Na veletrhu budou představeny nejzajímavější z 21 projektů nominovaných do užšího kola druhého ročníku soutěže E.ON Energy Globe Award. Najdete je v rámci sekce doprovodného programu, jehož garantem je odborný server TZB-info.cz. Vítěze z celkem 276 přihlášených v sedmi kategoriích vybere porota 7. října a nejlepší projekt nás pak bude zastupovat v celosvětovém kole soutěže E.ON Energy Globe Award.
tisková zpráva