Veletrhy a výstavy

Pozvánka na INTERMAT 2012 – mezinárodní veletrh stavebních strojů a strojů pro výrobu a úpravu stavebních materiálů

Veletrh INTERMAT se koná jednou za tři roky, letos to bude již 9 ročník. Uskuteční se ve dnech 16.–21. dubna 2012 v Paříži na severním výstavišti Villepinte. INTERMAT 2012 bude špičkovou událostí pro celosvětové stavebnictví: 375 000 m² hrubé plochy, z toho 30 000 m² vnější zóna pro praktické ukázky; 1500 vystavovatelů, z toho 67 % zahraničních. Očekává se více než 200 000 návštěvníků.
INTERMAT je jedním ze tří největších světových veletrhů věnovaných stavebním strojům a vybavení. Veletrh je místem setkání největších hráčů ve stavebnictví, výrobců stavebních materiálů a stavební techniky. Mezi pozoruhodnostmi této jedinečné akce je to, že jako jediný nabízí venkovní zónu praktických ukázek, kde pracují stroje vystavovatelů jako na obrovském staveništi pod širým nebem.
 
Zaměření veletrhu:
Stroje pro přípravu a zpracování hmot
Zpracování a výroba cementu, vápna, sádry, písku, jílu, štěrku, štěrkopísku / Výroba prefabrikovaných prvků z betonu, vápna, sádry a výroba stavebních materiálů / Těžba a zpracování přírodního kamene, zpracování umělého kamene / Výroba, přeprava a manipulace s betonem a maltou až po zhutňování betonu / Ohýbání a řezání železa do betonu / Recyklace stavebních materiálů
 
Stroje, technika a vybavení stavby
Exkavátory, nakladače, buldozery, skrejpry a grejdry / Zařízení pro vrtné práce, beranění, vyrážení / Zhutňování pro zemní práce a silniční stavby / Vozidla, kompresory, pneumatické a hydraulické stroje / Lešení, bednění / Zvedací a manipulační technika
 
Stroje a zařízení pro speciální stavby
Ražení tunelů a štol / Výstavba a údržba železnic, kanálů, práce na řekách a mořích / Zařízení pro snížení hladiny podzemní vody, stavební čerpadla
 
Součástky, díly, příslušenství, nářadí
Zařízení pro stavbu, stavební systémy, příslušenství, nářadí / Kontrolní a měřicí přístroje stavebních materiálů / Motory, mechanická zařízení, vozidla / náhradní díly pro stavební stroje a vozidla
 
Jiné stroje
Zpracování odpadu, úprava znečištěného vzduchu a vody / Úklid, čištění, osvětlení, městská doprava, značení, řízení dopravy, sportovně-výchovné pomůcky, vybavení obcí
 
Vstupenky a další informace získáte v kanceláři veletrhu Intermat pro Česko a Slovensko:
ACTIVE COMMUNICATION Praha
Kladská 5
120 00 Praha
tel.: +420 222 518 587
www.intermat.fr; www.francouzskeveletrhy.cz
 
wd