Veletrhy a výstavy

Tři největší česká města míří na veletrh nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM

Dne 14. března se ve francouzském Cannes znovu otevřou brány Festivalového paláce, aby se na 28. ročníku renomovaného veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2017 představili nejvýznamnější evropští a světoví investoři, developeři, banky a finanční instituce, města i celé regiony, realitní makléři, právníci a další profesionálové působící na trhu realit.

Vloni se na téměř 18 800 m² výstavní plochy prezentovalo 23 500 účastníků z 90 zemí. Vůbec poprvé v historii veletrhu otevírají tři největší česká města svou společnou expozici s názvem Czech Cities. Zatímco Praha a Ostrava patří v Cannes k tradičním vystavovatelům s vlastními stánky, Brno se na MIPIM vrací po tříleté pauze.

Stánek Czech Cities: česká města společně s partnery
Zastoupení tří největších českých měst, reprezentovaných na nejvyšší úrovni (primátory a jejich náměstky) bude důstojnou pozvánkou pro velké množství odborníků. Vedle investičních vizí a projektů se města chystají společně prezentovat také českou sílu partnerství a spolupráce, která má značný potenciál pro úspěšné podnikání v České republice. Investoři tak budou mít možnost získat ucelený přehled o celé ČR a investičních příležitostech v Ostravě, Praze a Brně. Společná expozice, v níž má každé město svou vlastní část pro jednání, bude mít plochu 253 m². Představí se v ní také partneři, jejichž působení v České republice ilustruje kvalitu tuzemského investičního prostředí. Hlavními partnery jsou česká Asociace developerů, Central Group, P3 Logistic Parks, Penta Investments a Technologický Park Brno. Partnery jsou AFI Europe Czech Republic, Crestyl, Residomo a Unibail-Rodamco. Součástí společné prezentace českých měst na veletrhu bude také doprovodný program. Akce pro potenciální investory a obchodní partnery se na stánku uskuteční ve středu 15. března v 15 hodin. K příjemné atmosféře po celou dobu veletrhu přispěje ochutnávka piva, vína a míchaných nápojů.

Praha
Aby si Praha udržela svou pozici jednoho z deseti nejbohatších regionů EU, je třeba, aby měla dostatek ploch pro svůj územní rozvoj. Proto sleduje celoevropský trend, že ekonomicky i ekologicky nejvhodnější je soustředit se v budoucnu na opuštěná či nevyužívaná území. Jde zejména o areály bývalých průmyslových závodů či nákladových nádraží (Smíchovské nádraží, nádraží Bubny, nákladové nádraží Žižkov, různé části Vysočan a další). Právě zde by mohly vznikat kvalitní nové městské čtvrti s dostatkem dostupných bytů i pracovních příležitostí. Proto bude hlavní město na MIPIM prezentovat transformační plochy a možností investic, které se na nich nabízejí.

Ve své části expozice představí 3D model města v měřítku 1 : 25 000, na který bude promítat některé rozvojové a transformační plochy i plánované záměry z oblasti dopravní infrastruktury. Současně představí také samostatné modely dvou velkých připravovaných projektů celoměstského významu. Prvním z nich je budoucí revitalizace Masarykova nádraží, kdy má pod taktovkou společnosti Penta Investments vzniknout Central Business District podle vize světové architektky Zahy Hadid. Další model je tzv. Kreativní čtvrť v areálu bývalé Pragovky. Projekt má ambice stát se novým srdcem Vysočan. Velikost území, jeho centrální poloha a spolupráce mezi městskou částí, Magistrátem hlavního města Prahy, investory a architekty má za cíl v území vytvořit příkladnou městskou čtvrť podle urbanistických principů tzv. Kreativní čtvrti. Areál Pragovky je již nyní využíván k řadě kulturních a uměleckých akcí. Cílem dalšího vývoje je na toto navázat kulturními stavbami. První je muzeum automobilů Praga, které zpřístupní veřejnosti jednu z největších sbírek automobilů na světě a bude umístěno ve zrekonstruované Hale 20. Druhá instituce bude kulturní centrum Kunsthalle, které má vzniknout v památkově chráněné a konstrukčně unikátní funkcionalistické Hale 19.

Brno
Brno je druhým největším trhem administrativních prostor v České republice; v tomto realitním segmentu představí na MIPIM projekt Centrální zóny v areálu Technologického parku Brno. Jde o výstavbu komplexu administrativních budov doplněných o maloobchodní, restaurační a servisní služby, navazující na univerzitní areál Vysokého učení technického. Město bude investory na veletrhu lákat také na svůj vědecko-výzkumný potenciál, reprezentovaný řadou projektů světové úrovně. Jde mimo jiné o CEITEC – Středoevropský technologický institut, Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA-ICRC) a CzechGlobe. Prezentovat bude rovněž projekty z oblasti brownfieldů. Revitalizací objektu bývalé káznice vznikne Kreativní centrum Brno, zaměřené na podporu podnikatelů v kreativních průmyslech a poskytující prostory pro volné umění a kulturně vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost. Jeho realizace přispěje k oživení a zatraktivnění zanedbané oblasti města, k podpoře absolventů uměleckých oborů i začínajících podnikatelů v kreativních průmyslech. Záměrem je také přilákat nové investory napojené na tyto obory. Významným dlouhodobým projektem integrujícím oblast dopravy, revitalizace území a hospodářského rozvoje je Europoint Brno, který řeší přestavbu železničního uzlu včetně realizace městské infrastruktury a rozvoj nové městské čtvrti. V neposlední řadě Brno na veletrhu připomene i své kulturně-architektonické dědictví: jednací prostor brněnské části společné expozice na MIPIM evokuje atmosféru meziválečných let minulého století, a to díky velkoplošné fotografii interiéru proslulé funkcionalistické památky vily Tugendhat zapsané na seznam světového dědictví UNESCO.

Ostrava
Ostrava na MIPIM přiveze zbrusu novou nabídku atraktivních lokalit v samotném historickém centru města. Jde o lokality Karolina, areál Černé louky a proluky u západní strany Masarykova náměstí, které navazují na původní historické jádro Moravské Ostravy. Pro novou výstavbu mohou tyto lokality znamenat až 336 100 m² nových užitných prostor. Město hledá pro tyto lokality investory a developery. Územní plán k daným lokalitám stanovuje využití smíšené plochy pro bydlení a občanskou vybavenost s intenzivní vícepodlažní zástavbou o výškové hladině vyšší než tři nadzemní podlaží. Cílem je vytvořit z centra Ostravy živý a příjemný prostor jak pro místní obyvatele, tak i pro návštěvníky města. Dalším prezentovaným projektem v okolí centra města je rekonstrukce historické budovy městských jatek, na kterou Ostrava vyhlásila architektonickou soutěž. Záměrem je záchrana této technické památky a její využití pro kulturní a společenské účely, zejména pro galerii Plato. Mimo projekty v historickém centru města představí Ostrava na veletrhu svůj potenciál v širokém spektru. Budou to například úspěšné průmyslové zóny (Mošnov, Hrabová) nebo novinky v projektu Vědecko-technologického parku včetně centra excelence IT4Innovations. Dalšími prezentovanými projekty Ostravy na veletrhu budou ukázkové revitalizace rozsáhlých území (Karolina, Dolní Vítkovice a v rámci tohoto areálu přestavba bývalého Vítkovického plynojemu na multifunkční aulu Gong) i strategické projekty.

MIPIM jako fórum pro diskusi o globálních trendech a jejich dopadech na investiční a realitní trh
Stejně jako v minulých letech bude i letos MIPIM ukazatelem globálních trendů. Revoluce v technologiích, geopolitická nestabilita a společenské změny se promítají do celosvětového byznysu a ani realitní trh není výjimkou. Ústředním tématem letošního ročníku proto bude „Nový úděl“, parafrázující Rooseveltův meziválečný New Deal v USA jako soubor ekonomických a sociálních reforem v reakci na světovou hospodářskou krizi. Hlavním řečníkem, který otevře celý konferenční program MIPIM, bude celosvětově uznávaný globální stratég Parag Khanna. Podle něj bude v příštích letech hrát klíčovou roli propojitelnost (mezi organizacemi, lidmi či technologiemi), přesahující hranice států. Ve svém příspěvku na MIPIM popíše důsledky, jaké bude mít „Nový úděl“ na globální realitní trh a na život v metropolích, v nichž podle analýzy OSN nyní žije více než polovina světové populace. Do roku 2050 tento počet vzroste na dvě třetiny. To bude klást na velká města budoucnosti obrovské nároky, např. pokud jde o jejich schopnost reagovat na klimatické změny, strategie investování, architekturu či stavební technologie. Ústřednímu tématu „Nového údělu“ bude z různých úhlů pohledu věnováno několik konferencí a panelových diskusí včetně tradičního summitu primátorů světových měst v úterý 14. března. Evergreenem veletrhu zůstanou nadále témata související s inovacemi, udržitelným rozvojem a výstavbou zelených budov. Své speciální workshopy budou mít také jednotlivé segmenty realitního trhu: řeč bude o bydlení, maloobchodních a kancelářských nemovitostech, hotelích, průmyslových a logistických nemovitostech i o projektech zdravotní péče, které se dostávají do popředí zájmu v souvislosti se stárnutím světové populace. Zajímavé budou rovněž konference a kulaté stoly o vlivu brexitu především na evropský investiční a realitní trh. Více než 5000 akreditovaných mezinárodních investorů a zástupců finančních institucí bude na investičním summitu v rámci veletrhu diskutovat také o dalších geopolitických změnách (výsledky prezidentských voleb v USA, nadcházející volby v Německu, Francii, Nizozemsku a Itálii), na které bude muset globální realitní trh reagovat.

tisková zpráva