Veletrhy a výstavy

Účast ČKAIT na Stavebních veletrzích Brno 2013

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) je na brněnském výstavišti spolupořadatelem dvou velkých konferencí ve spolupráci s BVV Veletrhy Brno. Také zajišťuje ve spolupráci se stavebními fakultami v ČR provoz Nezávislého stavebního poradenského centra a v předvečer zahájení uskutečňuje Ouverturu. Stavebních veletrhy Brno se konají letos ve dnech 22.–27. 4. 2013.
OUVERTURA
Tentokrát je to již 13. Ouvertura Stavebních veletrhů a je věnována tématu Investoři a využívání opuštěných staveb. Pořadem provází Ing. Svatopluk Zídek (ČKAIT a ČSSI). Úvodní slovo pronese PhDr. Benjamin Fragner z Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT.
Témata přednášek: Přádelna v TOMIOCE, Ze zchátralého gotického hradu Soběslav „Městská knihovna využívaná i jako společenské středisko města“, Z opuštěného klášterního kostela sv. Josefa v Chrudimi „Muzeum barokních soch“ a další. Na závěr tohoto setkání bude představena Ing. Pavlem Křečkem, předsedou ČKAIT, PhDr. Benjaminem Fragnerem a Ing. Šárkou Janouškovou, vedoucí střediska vzdělávání a informací ČKAIT, Stavební kniha 2013 „Nový život opuštěných staveb – Průmyslové dědictví“.
Registrace je na www.bvv.cz/ibf, odkaz „REGISTRACE NÁVŠTĚVNÍKŮ“, zadejte e-mail, zadejte registrační kód OUVERTURA2013, vyplňte zobrazený formulář a odešlete.

 
NEZÁVISLÉ STAVEBNÍ PORADENSKÉ CENTRUM
ČKAIT dlouhodobě spolupracuje se Stavebními veletrhy v Brně. V expozici Stavebního poradenského centra návštěvníci získají bezplatně informace a odborné poradenství, které poskytují nezávislí odborníci z předních expertních, výzkumných, zkušebních a informačních institucí a pracovišť (Fakulta stavební ČVUT, Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta stavební VŠB-U Ostrava, CSI – Centrum stavebního inženýrství, a. s., FISIN – finanční služby Brno, Státní ústav pro jadernou bezpečnost, Státní zdravotní ústav Praha, Šála – MODI, VÚPS Certifikační společnost, s. r. o., Znalecký ústav stavební a další).

– Informace a odborné konzultace v oblasti stavebnictví, související právní předpisy; stavební technologie a provádění staveb, nové stavební materiály a výrobky pro stavby, provoz a udržování budov, vady staveb, snižování energetické náročnosti budov, kvalita vnitřního prostředí (plísně, chemické znečištění, alergeny, ochrana proti radonu, výběr stavebních materiálů), způsoby financování bytové výstavby, program oprav bytových a panelových domů, bezbariérové řešení staveb, navrhování konstrukcí podle eurokódů, autorizace ve výstavbě a další. Konzultace jsou bezplatné.

 
Součástí Stavebního poradenského centra jsou:
● prezentace a prodej odborné stavební literatury,
● výstava odborných stavebních časopisů a časopisů příbuzných oborů vydávaných v ČR a v SR,
● odborné přednášky a prezentace k vybraným problémům,
● internetové připojení a vyhledávání relevantních informací,
● konzultační část.
 
Doprovodné programy
1. Nový život opuštěných staveb – industriální stopy, zahajovací konference 23. 4. 2013 v 10 hod., konferenční pavilon E, sál E2
.
Konferenci v prvním bloku řídí Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., Odbor památkové péče MK ČR, v druhém bloku Ing. Svatopluk Zídek, ČKAIT a ČSSI, a třetí, závěrečný blok, je pod patronací PhDr. Benjamina Fragnera, Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT. Účastníci konference mají možnost zvýhodněného nákupu Stavební knihy 2013 – Nový život opuštěných staveb – Průmyslové dědictví za 390 Kč (běžná cena 480 Kč).
Registrace je na www.bvv.cz/ibf, odkaz „REGISTRACE NÁVŠTĚVNÍKŮ“, zadejte e-mail, zadejte registrační kód PAMATKY2013, vyplňte zobrazený formulář a odešlete. Pro návštěvníky veletrhu je vstup volný.
 
2. Hodnocení energetických vlastností budov
V první den veletrhu, 23. 4. se od 10 do 13 hod. v Rotundě pavilonu brněnského výstaviště uskuteční konference, kterou pořádají Veletrhy Brno, a. s., a ČKAIT. Odborným garantem konference je prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; 1. místopředseda ČKAIT, přednášejícími jsou prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.; prof. Ing. František Hrdlička, CSc.; doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D; doc. Ing. Josef Chybík, CSc.; a Ing. arch. Josef Smola.
Program konference:
– Evropskou směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD II) a její aplikaci do českého práva, požadavky na nové budovy,
– změny dokončených staveb a opravy budov v souvislosti se změnami právních předpisů,
– požadavky na zpracování průkazů energetické náročnosti budov,
– využití obnovitelných zdrojů energie, technická zařízení budov.
 

Prezentovány budou také příklady úspěšných realizací.
Konference je určena autorizovaným osobám v ČKAIT, ČKA, odborné veřejnosti, ale i všem zájemcům o energeticky úsporné budovy.
Registrace je na www.bvv.cz/ibf, odkaz „REGISTRACE NÁVŠTĚVNÍKŮ“, zadejte e-mail, zadejte registrační kód PROMOENERGIE, vyplňte zobrazený formulář a odešlete. Pro návštěvníky veletrhu je vstup volný.
tisková zpráva