Veletrhy a výstavy

Veletrh Glasstec 2016 bude větší než před dvěma lety

Ve dnech 20.–23. září 2016, tedy nikoli v říjnu, jak to bývalo obvyklé, se bude na výstavišti v německém Düsseldorfu opět po dvou letech konat mezinárodní veletrh výroby a zpracování skla a produktů ze skla Glasstec – akce světového významu v tomto oboru. O přípravách veletrhu přijeli do Prahy informovat zástupci pořadatele Messe Düsseldorf Michael Degen, obchodní ředitel, Anja Theis-Wirth, manažerka veletrhu, a předseda Spolkového svazu Jungglaser Detlev Kasten.

Glasstec 2016 představí všechny novinky, trendy a technologická řešení v kombinaci s odborně fundovaným doprovodným programem. V roce 2014 přišlo 42 701 návštěvníků z 51 zemí, všichni z oblasti výroby strojů, výroby, zpracování a zušlechťování skla, z řemesel, architektury a stavebnictví (oblast oken a fasád) a v neposlední řadě i z oboru solární energie. Počet přihlášených vystavovatelů a tím i velikost obsazené plochy již nyní překračuje úroveň minulého ročníku, kdy 1217 společností obsadilo celkovou plochu 60 601 m².

Vystavovatelé z ČR (dohromady 600 m²):
Bohemia Machine, s. r. o.
Dias Turnov, s. r. o.
Energy IN, s. r. o.
FlammaTec, spol. s r. o.
FOR G, s. r. o.
Glass Service, a. s.
Hakon steel, s. r. o.
Kartáčovna Koloveč, spol. s r. o.
KSK, s. r. o.
Louda Alform, v. d.
Polpur, spol. s r. o.
Preciosa Ornela, a. s.
Rohde, spol. s r. o.
Safina, a. s.
Sklostroj Turnov CZ, s. r. o.
Sulak Glass Working Machinery, s. r. o.

Ústředním projektem doprovodného programu je specializovaná výstava Glass technology live, doprovázená příslušným sympoziem. Její motto letos zní „Future – Glas – Performance“. V hale 11 se budou prezentovat a tematizovat spektakulární exponáty, inovativní produkty a na budoucnost nejbližších 3 až 5 let zaměřená řešení. V bezprostřední blízkosti této výstavy najdou návštěvníci veletrhu také Kompetenční centrum sklo + fasáda, ketré nabídne četné informace od ústavů, svazů a vysokých škol.

Kongresový program dále zahrnuje vědeckou konferenci o konstruktivním stavění se sklem Engineered transparency, Mezinárodní architektonický kongres a novou konferenci Function meets glass, na níž se bude diskutovat o vysoce přesných výrobních technologiích pro tenká skla.

Mezinárodní architektonický kongres
Přednášející z renomovaných architektonických kanceláří představí ve středu pod titulem Kontrasty / sklo v architektuře své vize. Kongres se koná ve spolupráci s komorou architektů Severního Porýní-Vestfálska (AKNW) a Univerzitou Stuttgart. Architektonický kongres je oficiálně uznáván jako vzdělávací akce (AKNW – 4 vyučovací hodiny pro obory architektura a interiérová architektura, IKBau NRW – 4 časové jednotky). Účastnický poplatek 49 eur zahrnuje vstup na veletrh na 2 dny.

Pro snazší přehled rozmanité nabídky veletrhu jsou na adrese www.glasstec.de k dispozici specifické přehledy pro jednotlivé cílové skupiny. Průvodce branží podává v koncentrované podobě data, fakta a nabídky vystavovatelů i doprovodného programu v členění dle cílových návštěvnických skupin. Hlavními cílovými skupinami jsou výroba strojů a zařízení, výroba, zpracování, zušlechťování, řemeslo, architektura a stavba, okna a fasády a solární obor.

Pro včasnou a především optimální přípravu na návštěvu veletrhu je již nyní přístupná on-line databáze vystavovatelů. Kromě toho lze už nyní kupovat vstupenky na Glasstec 2016 v oficiálním on-line-předprodeji zde.

wd s použitím podkladů organizátora