Veletrhy a výstavy

Veletrh Střechy Praha 2015 s řadou novinek a větším zájmem vystavovatelů

Kompletní přehled o současné nabídce nejen střešních krytin na trhu, ale i o materiálech pro fasády, zateplování a opatřeních k úsporám energií včetně žhavých novinek nabídne 17. ročník veletrhu Střechy Praha. Tento nejvýznamnější středoevropský veletrh pro stavbu a renovace střech proběhne 22.–24. 1. 2015 v PVA EXPO PRAHA Letňany souběžně s veletrhem úspor energií Solar Praha a veletrhem Řemeslo Praha.
Pořadatel dle zvýšeného zájmu o účast již v letních měsících očekává nárůst počtu vystavovatelů i výstavní plochy. K optimistické náladě přispívá i vývoj naší ekonomiky. V rámci uplynulého ročníku se veletrhu zúčastnilo na 200 společností, jejichž nabídku zhlédlo na 18 000 návštěvníků.
 
Návštěvníci veletrhu
Mezi tradiční návštěvníky patří stavební inženýři a technici, projektanti, architekti, investoři, realizační firmy, zástupci stavebních firem, prodejci stavebních materiálů, řemeslníci, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, zástupci měst a obcí, vlastníci a provozovatelé veřejných budov, majitelé rodinných domů, pedagogové a studenti odborných škol.
 
Novinky v doprovodném programu
Pestrý doprovodný program je realizován za aktivní podpory a účasti špičkových odborníků a významných institucí. Program konferencí, přednášek a praktických ukázek je doplněn poradenskými centry pro všechny oblasti výstavby a pro úspory energií, které jsou k dispozici bezplatně po celou dobu veletrhu.
 
Z akcí a novinek vybíráme:
Mezinárodní odborná konference Coil-Coating – lakovaný plech nejvyšší kvality pro výrobu moderních střešních krytin
Konference představí dvě stěžejní témata, a to Moderní technologie výroby lehkých střešních krytin a Výhody a nevýhody plechových střech. Technologie Coil-Coating představuje vysoce kvalitní, nákladově efektivní a k životnímu prostředí šetrný způsob povrchové úpravy plechů, dodávající materiálu velmi specifické funkční a estetické vlastnosti – plasticitu a zároveň prvotřídní, automobilovou kvalitu. Na konferenci konané druhý veletržní den, v pátek 23. 1. 2015 se představí nejen zástupci výrobců lakovaného plechu ve střední Evropě, ale i jeho zkušení zpracovatelé, aby se podělili o své zkušenosti. Konferenci zajišťuje pořadatel veletrhu ve spolupráci s Evropskou asociací výrobců lakovaného plechu ECCA se sídlem v Bruselu.

Konference Izolace 2015
16. ročník prestižní akce s nosným tématem Systémy vodotěsných izolací spodní stavby

Fandíme řemeslu
První akci tohoto druhu zahájila v roce 2014 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, partner veletrhu. Ve spojení s rozhodujícími cechy, Komerční bankou a za podpory Českého rozhlasu započala AMSP invazi do všech regionů a ve spojení s nejlepšími organizacemi hájícími zájmy tuzemského řemesla přesvědčuje, že investovat do kvalitního řemesla se vyplatí. Prvním krokem bylo uhájení výdajových paušálů pro OSVČ z řad řemeslníků a hned dalším je návrh dílčích změn živnostenského zákona. Následuje i zvýhodněná nabídka bankovních produktů pro zapojené cechy a jejich členy. Na veletrhu bude tento dlouhodobý projekt prezentovaný formou společné expozice řemeslných cechů, ukázkami prací a řadou přednášek. V rámci Řemeslného dne v pátek 23. ledna 2015 pak budou předána ocenění zástupcům jednotlivých cechů za nejlepší „řemeslný počin“ – jakoukoli aktivitu cechu, která podpoří jeho členy, mladé učně nebo povědomí o řemeslu mezi širokou veřejností.

Centrum fasád
Expozice s odborným poradenstvím zaměřená na obvodové pláště budov, která měla v lednu 2014 premiéru a zaznamenala velký zájem návštěvníků.

Dřevěné střešní konstrukce
Toto téma bude jedním ze zvýrazněných a zahrne například principy řešení střešních plášťů nad obytnými podkrovími.
Ilustrační foto z loňského ročníkuIlustrační foto z loňského ročníkuIlustrační foto z loňského ročníku
 
Soutěže
„Proběhne řada prestižních soutěží. Vystavovatelé se opět utkají například v soutěži Zlatá taška 2015 o nejlepší exponát veletrhu, který vybere odborná porota,“ upozorňuje Jitka Šefránková, ředitelka firmy Střechy Praha, která veletrh pořádá.
 
Veletrh úspor energií Solar Praha
Veletrh Solar Praha dlouhodobě podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie a ekologických materiálů s cílem šetřit energie a životní prostředí. Návštěvníci se mohou opět spolehnout na kvalitní a bezplatné informace, které získají od odborníků v Centru pro obnovitelné zdroje a úspory energií.
 
Řemeslo Praha
Veletrh pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků je koncipován jako kontraktačně-prodejní, takže každý zájemce, ať již řemeslník či domácí kutil, si bude moci vystavený sortiment nářadí, nástrojů a materiálů vyzkoušet i zakoupit. Novinkou bude projekt „Fandíme řemeslu“.
 
Záštity
Záštity veletrhu udělily významné instituce a organizace, jako jsou ČKAIT, ČVUT v Praze – Fakulta stavební, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR. Dále při přípravách veletrhu úzce spolupracuje řada dalších odborných organizací, asociací a cechů.
 
Zvýhodněné ceny účasti platí do 30. 9. 2014. Více na www.strechy-praha.cz.
tisková zpráva
Střechy Praha