Veletrhy a výstavy

VELUX zve na výstavu Světlo v architektuře

VELUX Česká republika, s. r. o., zve odbornou
i širokou veřejnost na specializovanou výstavu Světlo
v architektuře
, která se uskuteční ve dnech 8.–12.
března 2010
v Praze. Nová specializovaná výběrová
výstava svítidel, designu a příslušenství probíhá
v budově Mánes na Masarykově nábřeží 250. Organizátorem je
Czech Architecture Week, s. r. o.

Určena je především architektům, projektantům, stavebním
inženýrům a developerům. Na výstavě se představí
nejvýznamnější české i světové značky v oblasti svítidel a
osvětlovací techniky, ale i společnosti, jejichž výrobky přivádějí
přirozené denní světlo do interiéru. Příkladem je společnost VELUX,
která na výstavě poukáže na pozitivní aspekty prosvětlení denním
světlem a na jeho vzrůstající význam v oblasti bydlení a
architektuře vůbec.
VELUX se trvale věnuje optimálnímu využití denního světla ve
všech typech budov. Tento zájem přirozeně souvisí se střešními
okny, která společnost vyvíjí a zdokonaluje již přes šedesát
let. Zaměřením na konstrukce a výrobu střešních oken a jejich
příslušenství, regulujícího přísun slunečního světla, a také
iniciativ týkajících se legislativy a výzkumu v oblasti denního
světla a interiérů, demonstruje společnost dlouhodobý a stálý
zájem
o využívání denního světla.
Nejnovější poznatky z oboru vnitřního prostření a zvláště pak
denního osvětlení společnost VELUX vtělila do projektu VELUX Model
Home 2020. Ten zahrnuje šest environmentálně příznivých domů –
experimentů, které budou postaveny na principu „aktivního domu“,
tj. domu s nízkou energetickou náročností, se zdravým vnitřním
klimatem a šetrného k životnímu prostředí.
Více na www.velux.cz.