Veletrhy a výstavy

Výstava Bedřich Rozehnal – architekt, který změnil standard nemocničního prostředí

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy a Muzeum města Brna pořádá v Sále architektů ve 4. patře Staroměstské radnice v Praze výstavu s názvem „Bedřich Rozehnal. Architekt, který změnil standard nemocničního prostředí“. Výstava se uskuteční v termínu 14. 11. 2013 až 30. 3. 2014.
Netradičně řešená expozice od A1 Architects s grafickým designem Marty Maštálkové a provedením Jana Fabiána představí osobnost a dílo brněnského architekta Bedřicha Rozehnala (1902–1984), který se jako jeden z mála tvůrců 20. století specializoval na zdravotnickou architekturu a zásadním způsobem změnil standard nemocničního prostředí. Ve svých vrcholných realizacích zdařile skloubil elegantní funkcionalistickou estetiku
s vědeckým přístupem k nemocničnímu provozu i s důrazem na psychologické působení na pacienta – dnešní terminologií řečeno humanizaci prostředí. Svým dílem nejen definoval pojem „moderní nemocnice“, ale vychoval
i celou poválečnou generaci architektů.
Podrobné informace najdete na www.salarchitektu.cz.
tisková zpráva, wd