Veletrhy a výstavy

Výstava Městské zásahy v Brně

Občanské sdružení Městské zásahy pořádá od 27. 5. do 30. 6. v Brně v budové bývalé městské káznice (Soudní ulice) výstavu Městské zásahy Brno 2011 – Architektura veřejného prostoru – 197 námětů od 160 autorů a autorských týmů.

Sdílený městský prostor je veřejným majetkem. Městské zásahy představují architektonické projekty, které si nikdo neobjednal. Všechny vznikly z vnitřní či profesní potřeby jejich autorů. Potřeby poukázat na to, co v městském prostoru nefunguje, i když existuje řešení, jak by fungovat mohlo; potřeby odhalit potenciál míst, přes která denně chodíme a která často ani nevnímáme.
Myšlenka projektu „městských zásahů“ vznikla v Bratislavě v roce 2007. Matúš Vallo a Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects) uvedli v život svůj nápad občansko-profesní iniciativy: rozhodli se nečekat na zadání z vnější a oslovili několik svých kolegů a architektonických ateliérů, aby si nejdříve vybrali a pak navrhli – bez nároku na honorář – řešení architektonicky problematického veřejného místa v širším centru hlavního města Bratislavy.
Projekt se setkal s nebývalým ohlasem ze strany samotných autorů (v převážné většině architektů), kteří rádi zareagovali na výzvu, která jim nejen umožnila vyřešit si někdy dlouho v hlavě uvažované problémy veřejného prostředí, ale zároveň ukázat, že architekt není sobecký budovatel svého vlastního monumentálního pomníku. Témata jednotlivých zásahů nebyla nijak omezena. Vybírají si je sami navrhovatelé. Výstava projektů v Bratislavě se stala nejnavštěvovanější výstavou Slovenské národní galerie a byla silně reflektována ve slovenských celoplošných médiích.
Protože je myšlenka Městských zásahů univerzální, logicky na sebe nedala dlouho čekat jeho pražská mutace. V obou městech bylo zadání jednotné: nalezení problematických míst města a vytvoření návrhů, které mají tato místa vylepšit. Vizualizace návrhu měla sledovat poměrně jednoduchý princip znázornění „před tím“ x „potom“.
V Praze proběhla výstava v Centru současného umění DOX a byla pro zájem publika o měsíc prodloužena. V obou městech rovněž oslovil projekt městské úředníky: v Bratislavě se připravuje jeden z návrhů k realizaci (úprava Židovské ulice – Vallo Sadovsky Architects), v Praze byly dva projekty zadány k dopracování (Visutý park nad ústím tunelu Malovanka – Opočenský Valouch architekti, Humanizace S-J magistrály – Atelier K2), jeden již byl realizován (Piknik Nové scény – Roháč Stratil architektonický ateliér). Rovněž tak se projevil jako životaschopný autorský aktivismus: v Bratislavě se podařilo zorganizovat grilování podle projektu Opekačka ako personalizácia verejného prostoru (n/a Benjamín Brádňanský, Víto Halada), v Praze byla zasazena sakura (Pinkas Žalský architekti), proběhl happening Ulice je moje místo pro čin (MOBA), probíhá aktivní propagace projektu pontonové cyklostezky A2 (Jan Kadlas).

Po úspěchu projektu v Bratislavě a Praze se organizátoři rozhodli projekt uspořádat na stejné bázi i v Brně. Tentokrát navíc s přímou podporou magistrátu, což by mohlo zaručit lepší komunikaci s úředníky pro případné další rozpracování návrhů, či dokonce jejich realizaci. Výzva k účasti na brněnském kole MZ byla zveřejněna v polovině září 2010 a uzávěrka odevzdání návrhů byla stanovena na konec listopadu loňského roku. Sešlo se 197 návrhů na různé lokality moravské metropole od 160 autorů a autorských týmů. Výstava výsledků proběhne v budově bývalé brněnské městské káznice. Návrhy budou představeny na panelech formátu A1.

V rámci výstavy se uskuteční autorské prezentace projektů a doprovodný program diskutující problematiku veřejného prostoru:
– 31. 5. 2011 od 19.00 hodin
– 7. 6. 2011 od 19.00 hodin
– 4. 6. 2011 od 19.00 hodin
– 21. 6. 2011 od 19.00 hodin
 
Místo konání: Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, Brno, vstup volný.
 

Výstava se uskuteční v prostorách bývalé káznice mezi ulicemi Cejl, Soudní a Bratislavská (vstup z ulice Soudní). Nabízí tak jedinečnou příležitost prohlídky tohoto areálu, který by se v budoucnosti měl proměnit na Kreativní centrum.

Výstava potrvá do 30. 6. 2011. Otevřeno je út–ne od 10 do 18 hodin.
Další informace o projektu najdete na www.mestskezasahy.cz.
mi s využitím podkladů pořadatele