Veletrhy a výstavy

Výstava Ženy v slovenské architektuře v Praze

Občanské sdružení WOMEN ARCHITECTS ve spolupráci s Fakultou architektury Českého vysokého učení technického v Praze pořádá výstavu Ženy v slovenské architektuře v Praze. Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 19. října 2015 v 19.00 hodin na Fakultě architektury ČVUT (Thákurova 9, Praha 6- Dejvice). Výstava bude přístupná veřejnosti do 9. listopadu 2015.

Výstava Ženy v slovenské architektuře v PrazeExpozice představuje tvorbu vybraných reprezentantek první generace slovenských architektek (Štefánia Krumlová, Milica Marcinková, Viera Mecková, Oľga Ondreičková, Lýdia Titlová), ale také práci 10 současných slovenských architektek, které na jejich odkaz navazují. Jejich tvorba významně přispívá k aktuálnímu architektonickému dění na Slovensku i v zahraničí. Součástí expozice jsou také statistické informace o zastoupení žen na školách architektury a v praxi.

Výstava v prostorách nádvoří Nové budovy ČVUT v Praze navazuje na expozici, která se konala na Hviezdoslavově náměstí v Bratislavě v rámci festivalu Dny architektury a designu 2015. Výstavu iniciovalo občanské sdružení WOMEN ARCHITECTS, které se dlouhodobě věnuje reflexi tématu žen architektek ve společnosti.

WOMEN ARCHITECTS je profesní občanské sdružení, které má ambici stát se středoevropskou platformou na podporu a prezentaci architektek. Cílem sdružení je prezentace a podpora žen v architektonické profesi, výměna zkušeností mezi slovenskými a zahraničními architektkami nebo mapování vztahu žen a mužů při vzdělávání a výkonu profese architekta. Sdružení založily Andrea Klimko, Dana Blaškovičová, Dana Moderdovská v roce 2013 na Slovensku podle příkladu podobných organizací v zahraničí s cílem dlouhodobě působit na domácí i mezinárodní scéně. Aktuální informace o aktivitách WOMEN ARCHITECTS najdete na www.women-architects.com nebo na www.facebook/womenarchitects.

tisková zpráva FA ČVUT