Veletrhy a výstavy

Za průmyslovou architekturou můžete vyrazit i v rámci Dnů evropského dědictví

Dny evropského dědictví (EHD – European Heritage Days) každoročně přibližují památky nejširší veřejnosti. Jsou významnou kulturní a poznávací společenskou akcí, posilují vztah k národnímu kulturnímu dědictví v evropském kontextu. Letos se Dny evropského dědictví uskuteční 8.–16. září, jeho tématem je „Mladí památkám“, národní zahájení EHD proběhne 7.–9. září v Kutné Hoře.
Dny evropského dědictví pro veřejnost zpřístupňují pozoruhodné stavby a prostory, z nichž mnohé jsou jindy jen obtížně přístupné. Nesoustřeďují se pouze na obecně uznávané a chráněné památky, ale upozorňují i na dosud méně známé objekty – včetně průmyslového dědictví. Součástí Dnů evropského dědictví jsou doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže, kulturní programy.
Součástí Dnů evropského dědictví 2012 bude akce Industriální stopy 2012 / Den památek techniky a průmyslového dědictví. V sobotu 15. září se návštěvníkům otevřou brány pivovarů, mlýnů, skláren, dolů a další doklady technické práce generací našich předchůdců. Tato část programu se uskuteční ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT, Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI, Národním památkovým ústavem a českou národní sekcí ICOMOS. Jedná se o příležitost upozornit na unikátní a stále opomíjenou součást kulturního dědictví, bezprostředně ohrožené stavby a areály a příklady jejich nového využití.
On-line katalog objektů zapojených do EHD najdete zde. Více informací www.ehd.cz nebo www.shscms.cz.
tisková zpráva