Aktuality

Zhodnocení konference Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví

Konference Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví 2010, která se konala 15. a 16. září 2010 v Kulturním centru Novodvorská v Praze 4, byla již pátým ročníkem. Pro toto malé jubileum organizátoři připravili rozšíření tematického zaměření o povrchové úpravy ve stavebnictví.
V odborném programu bylo prezentováno celkem 29 příspěvků. Letos bychom vyzdvihli zejména skupinu příspěvků o podlahách hromadných garáží (doc. Makovička, Ing. Bukovský, Ing. Drašner), která vyvolala relativně obsáhlou diskusi mezi účastníky a přednášejícími. Referovalo a diskutovalo se nejen o technických problémech, ale i o zkušenostech ze vztahů mezi investory, projektanty a dodavateli a jejich chování, i o zkušenostech z reklamačních řízení.
V sekci podlah v občanské a bytové výstavbě se hovořilo zejména o aktuálních problematikách tepelné techniky a ochrany proti hluku. U první z hlediska navrhování podlah, u druhé pak opět z hlediska kontroly a reklamací. Nová sekce Povrchové úpravy ve stavebnictví byla věnována jednak keramickým a kamenným obkladům (zkušenosti ze znalecké činnosti, problematika velkoformátových dlaždic, nová norma pro konstrukce z kamene apod.) a dále kontaktním zateplovacím systémům (např. s ohledem na novou normovou úpravu zatížení větrem). Mimo to mohli účastníci srovnat své poznatky se zkušenostmi z Rakouska (p. Pröls – vysoce zátěžové průmyslové podlahy) a ze Slovenska (Ing. Rudišin – problematika tepelné techniky u průmyslových podlah, Ing. Scherfel – útlum kročejového hluku).
Počet účastníků, i v tomto pro stavebnictví velmi obtížném období, dosáhl téměř 200 osob a konference si udržela svůj charakter prostoru k setkání a výměně zkušeností odborníků z různých oblastí stavebnictví. Součástí konference byla tradičně i firemní prezentace, jejíž různé formy využilo 25 firem, což umožnilo účastníkům získat přehled o aktuálních novinkách na trhu.
Průběh konference i její atmosféra dávají záruku, že i šestý ročník, který se bude konat opět za rok v září 2011, se setká se zájmem účastníků. Organizátoři počítají s pečlivým výběrem příspěvků tak, aby účastníci mohli využít osobní přítomnost autora a přednesenou problematiku s ním prodiskutovat či získat jeho názor na problémy, kterými se aktuálně zabývají.
Anotace všech příspěvků z letošní konference i z předchozích let jsou k dispozici na www.konferencepodlahy.cz. Jakékoliv dotazy či připomínky, včetně objednávek sborníku, je možné směřovat na konferenční e-mail konference@konferencepodlahy.cz.
Pokud jste se případně o konferenci dozvěděli příliš pozdě, pošlete na konferenční e-mail zprávu s Vaší e-mailovou adresou. Příště obdržíte informace s časovým předstihem.
Kontakt:
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
BETONCONSULT, s. r. o.
tel.: 724 080 924
fax: 244 401 879
 
Petr Tůma