Beton, Informace výrobců

Doprava betonu a stavebních materiálů po Vltavě. Za letošek o 3000 náklaďáků ve městě méně

V Praze neustále vznikají nové bytové, administrativní či obchodní budovy, opravují se dopravní komunikace a jiné průmyslové objekty. Pro tuto činnost je nutné do města dostat plno stavebního materiálu, který se většinou dováží nákladními auty. Nejen, že se tím zhoršuje průjezdnost Prahy, ale daleko více se opotřebovávají silnice, zvyšuje se množství toxických plynů, prachu a hluku.

Jedním z nejpoužívanějších stavebních materiálů je beton; téměř žádná stavba se bez něj neobejde. Beton se vyrábí na betonárnách v Praze, odkud se rozváží autodomíchávači na stavby v jejím blízkém okolí. Obvyklá zpracovatelnost betonu je 90 minut. Dobou zpracovatelnosti betonu se rozumí čas od namíchání betonové směsi po započetí tuhnutí cementu. Za tuto dobu je třeba beton dopravit a následně uložit do bednění, aby nedošlo k předčasnému zatvrdnutí čerstvého betonu v autodomíchávači. V pražské dopravě může často průjezd městem trvat i hodinu. 

Městská doprava s kamiony a autodomíchávači,...... nebo bez nich?

Až 80 % objemu betonu tvoří kamenivo a písek. Tyto suroviny se na betonárny dovážejí z lomů a pískoven. Pražské betonárny jsou v naprosté většině zaváženy z lomů a pískoven, které se nacházejí na sever od Prahy. Jeden náklaďák uveze asi 30 tun kameniva, z něhož lze teoreticky vyrobit 17 m3 betonu.

Ekologická doprava stavebních materiálů po voděBetonáže projektu Bořislavka centrum

Pro příklad lze uvést stavbu Bořislavka centrum, která od počátku tohoto roku vzniká na Evropské třídě. Předpokládá se, že pro její výstavbu bude třeba 35 000 m3 betonu. K výrobě takového množství betonu by tedy bylo zapotřebí dovézt do Prahy přes 2000 nákladních aut s kamenivem. Avšak tato stavba je zásobována betonem z betonárny Libeň. Ta je společně s betonárnou Rohanský ostrov v Praze jediná, která pro dopravu kameniva a písku převážně využívá ekologickou lodní dopravu. Obě betonárny leží v centru Prahy na břehu Vltavy a mají přístaviště pro nákladní lodě. Již řadu let tuto svou výhodu využívají a chrání tak životní prostředí v Praze. Nejen, že ročně Praze ušetří desetitisíce nákladních aut, ale autodomíchávače s hotovým betonem z betonáren pak ujedou už jen krátkou vzdálenost od betonárny přímo na stavbu.

Od počátku tohoto roku byla Praha díky těmto dvěma betonárnám ušetřena průjezdu 3000 ka-miónů se stavebním materiálem.

podle podkladů firmy TBG Metrostav