Beton, Informace výrobců

Inteligentní stavební systém LIVETHERM

Beton vždycky býval a v současné době i je základní stavební hmotou používanou pro stavby rodinných i bytových domů. Betonové tvárnice jsou českému stavebníkovi dobře známy v podobě tvarovek ztraceného bednění, betonové tvárnice se ale stále více uplatňují i pro obvodové a vnitřní nosné zdivo.
Firma Betonové stavby – Group, s. r. o., (s historií od roku 1993) přišla v loňském roce na trh s inovovanou řadou výrobků značky LIVETHERM. LIVETHERM představuje kompletní stavební systém, který v sobě zahrnuje celou řadu konstrukčních prvků. Jde o zámkové bednicí dílce, velkoformátové obvodové tvárnice pro přesné zdění s vloženou masivní tepelnou izolací, prvky pro vnitřní nosné i nenosné zdivo včetně systému překladů, akustické zdivo, prvky stropní konstrukce – skládané trámečkové stropy i železobetonové (ŽB) panely, kompletní systémové komínové tělesa a v neposlední řadě i různé typy stavebních prefabrikátů a schodišť.
Obvodové zdivo LIVETHERM je pokrokovou technologií pro nízkoenergetické či pasivní stavby, kdy při jednotné tloušťce obvodové stěny 400 mm lze kombinací různých použitých materiálů (beton alt. Liapor, tepelná izolace na bázi polystyrenu či PUR pěny tl. 140 mm) dosáhnout součinitele prostupu tepla od 0,226 až po 0,11 W/m².K.
Veškeré tvarovky zn. LIVETHERM jsou vyráběny s rozměrovou výškovou přesností do ±1,5 mm a jsou opatřeny univerzálním vícenásobným zámkem ve svislé spáře, takže zdění s nimi je maximálně přesné a lze je spojovat maltou pro tenké spáry (lepidlem) pouze ve vodorovné spáře, což výrazně zrychluje vlastní montáž a zároveň garantuje vysoké tepelněizolační vlastnosti hotové konstrukce. Systém LIVETHERM nabízí v rámci jednotlivých konstrukcí i různé doplňkové tvarovky (rovné, rohové, překladové, věncové, poloviční výškové moduly atd.), tudíž je velice variabilní a výrazně eliminuje možnost vzniku tepelných mostů při vlastním provádění.
 
Maltovací vozíkOsazení tvárnic
Betonové, popř. liaporové, zdivo LIVETHERM má ryze přírodní původ (křemičitý písek, kamenná drť, voda, cement – alt. pálený jíl), má vysokou pevnost a nabízí dlouhou životnost, která nebrání ani následným rekonstrukcím či přístavbám. Za největší výhodu lze považovat jeho tepelněakumulační schopnost, kdy je zdivo naakumulované teplo schopné zpětně uvolňovat zpět do místnosti (po dobu až 6–8 hod.), čímž vhodně vyrovnává případné kolísání teplot a výrazně šetří náklady na vytápění. Zdivo LIVETHERM je otevřené pro prostup vodních par a nabízí i nadstandardní zvukověizolační vlastnosti. To vše spolu s dalšími vlastnostmi vytváří uvnitř stavby zdravé mikroklima a pohodlné ekologické bydlení.
Zdivo LIVETHERM pro nízkoenergetické či pasivní stavby o šířce zdi 400 mm není nutné dále zateplovat. Izolační vložka je umístěna uvnitř bloku, tudíž celý systém není ani nijak náročný na provádění vnitřních i obvodových omítek a vůbec není náchylný na případné mechanické poškození.
Firma Betonové stavby – Group, s. r. o., navíc nenabízí pouze dodávky výše zmiňovaných prvků. K celé výrobkové řadě LIVETHERM nabízí propracovaný stavební servis, který v sobě zahrnuje veškerou možnou podporu pro projektanty i zástupce stavebních firem (zpracování cenových nabídek, kladečských výkresů stropů, technického poradenství, ocenění staveb atd.), dále v rámci konkrétní dodávky nabízí dotovanou pomoc při založení zdiva včetně dodávky zakládací malty, odborné poradenství technicko-obchodních poradců na stavbě během výstavby, bezplatnou dodávku malty pro tenké spáry pro celý dům, půjčovnu pracovních pomůcek pro správnou aplikaci (maltovací vozíky, míchadla, pily) a k řadě výrobků i dotovanou dopravu či dopravu zcela zdarma.
 
Montáž překladuTypový rodinný dům LIVETHERM III
Firma disponuje i vlastní nabídkou typových projektů rodinných domů LIVETHERM, lze ale využít i realizaci projektové dokumentace dle konkrétního přání zákazníka – dům na míru. Tyto domy je firma Betonové stavby – Group, s. r. o., samozřejmě schopna i realizovat v rámci celé ČR (do podoby hrubé stavby či stavby na klíč).
Více informací hledejte na www.livetherm.cz či na www.betonstavby.cz.
 
Kontakt:
Betonové stavby – Group, s. r. o.
Předslav 99
339 01 Klatovy
tel.: 376 315 115, 376 314 246
fax: 376 315 654
e-mail: info@betonstavby.cz
Distribuční sklad pro Prahu a okolí: Ringhofferova 1, Praha 5-Zličín (tel. 376 360 164)
 

podle podkladů firmy Betonové stavby – Group, s. r. o.