Beton, Informace výrobců

Polyuretanová pryskyřice MC-DUR LF 680 pro sanace za nepříznivých podmínek

Na dálnici A8 vedoucí přes Sársko byla v blízkosti obce Merzig-Wellingen nutná sanace stavebního objektu mostu. Vzhledem k velkému tlaku na rychlé provedení byly při utěsnění říms a desky mostovky použity dva speciální produkty společnosti MC.

Sanace stavebních objektů je v zimních měsících výzvou, obzvlášť v silničním stavitelství. Na jedné straně je žádoucí co možná nejkratší omezení provozu, na druhé straně má být navzdory nepříznivému počasí provedení kvalitní a trvalé. Sanace dálničního mostu v blízkosti obce Merzig-Wellingen v Sársku byla zemským provozovatelem silničních komunikací naplánována na únor a březen 2018 a z tohoto termínu nebylo možné ustoupit. Teplotní podmínky od
2 do 3 °C, vysoká vlhkost vzduchu v údolí řeky Sáry, poklesy teplot pod rosný bod a z toho plynoucí použití materiálů na oroseném podkladu představovaly velmi nepříznivé podmínky.

Podmínky pro utěsnění říms a desky mostovky
Sanace stavebního objektu zahrnovala renovaci izolačních vrstev pod římsami a v oblasti vozovky na ploše okolo 1100 m2. Použit musel být podle ZTV ING, část 7, odstavec 1 systém s atestem, který měl umožnit jednoduchou, bezpečnou a časově úspornou manipulaci na stavbě bez nepříjemného dávkování tužidel nebo urychlovačů. Kromě toho muselo být možné následné navaření bitumenového pásu bez dlouhých časů pro přepracování.

Aplikace polyuretanové pryskyřice MC-DUR LF 680Aplikace polyuretanové pryskyřice MC-DUR LF 680Aplikace polyuretanové pryskyřice MC-DUR LF 680

Aplikace polyuretanové pryskyřice MC-DUR LF 680Aplikace polyuretanové pryskyřice MC-DUR LF 680

Nově vyvinutý produkt s vynikajícími vlastnostmi
Na základě těchto požadavků zvolil specializovaný zpracovatelský podnik, společnost Köhler Sonderbau GmbH & Co. KG z města Trier, pro izolaci pod římsami novou, proti vysokým teplotám odolnou speciální polyuretanovou pryskyřici MC-DUR LF 680 společnosti MC. Je schválena pro nanášení kotevně-impregnačních nátěrů, pečeticích vrstev a stěrkování podkladů pod asfaltové povlaky na betonové desky mostovek a parkovacích ploch podle směrnice TL/TP-BEL-EP. Vytvrzuje rychle a naprosto nezávisle na vlivu teploty a vlhkosti. Díky tomu umožňuje tato dvousložková, červená transparentní speciální pryskyřice provádění kompletních utěsnění v jednom dni. 

MC-DUR LF 680 – speciální polyuretanová pryskyřice pro nanášení kotevně-impregnačních nátěrů, pečeticích vrstev a stěrkování podkladů v mostním stavitelství.
– velmi rychlé vytvrzení,
– možnost použití až do teploty 2 °C,
– možnost zpracování při vysoké vlhkosti vzduchu,
– možnost použití na vlhkém podkladu,
– žádné tvoření karbamátů,
– velmi rychlá doba reakce,
– krátká doba přepracovatelnosti,
– brzká aplikace natavovaných izolačních pásů,
– testováno dle směrnice TL/TP BEL-EP.
Postup aplikace
– nanesení penetrace a zapískování,
– technologická pauza 90 minut,
– zapečetění,
– technologická pauza 120 minut,
– aplikace živičných pásů.

Poté, co byl podklad předem upraven otryskáním ocelovými broky, byla na římsy nanesena s produktem MC-DUR LF 680 penetrace a v další pracovní operaci byla zapečetěna. Protože i při teplotě 2 °C činí doba pro přepracování pouhé dvě a půl hodiny, mohly být těsnicí pásy velmi rychle aplikovány. Skutečnost, že MC-DUR LF 680 lze aplikovat s téměř všemi známými bitumenovými pásy, představuje další plusový bod. „Vedle velmi dobrých vlastností nás také přesvědčila lehká práce s produktem MC-DUR LF 680,“ potvrzuje Patrick Eilens, prokurista společnosti Köhler Sonderbau GmbH & Co. 

KG. MC-DUR LF 680 se může zpracovávat jako konvenční epoxidová pryskyřice bez dávkování katalyzátorů nebo jiných pomocných prostředků i za nepříznivých povětrnostních podmínek a poskytuje při míchání výhody oproti třísložkovým produktům. 

Nanášení pečeticích vrstev s produktem MC-DUR LF 680 na dálnici A8 u obce Merzig-Wellingen v NěmeckuNanášení pečeticích vrstev s produktem MC-DUR LF 680 na dálnici A8 u obce Merzig-Wellingen v NěmeckuNanášení pečeticích vrstev s produktem MC-DUR LF 680 na dálnici A8 u obce Merzig-Wellingen v Německu

Poté, co se počasí umoudřilo, byla pro další utěsňovací práce povrchu vozovky použita na přibližně 4000 m2 epoxidová pryskyřice MBC-VT 116 společnosti MC. S touto kombinací byla společnost Köhler Sonderbau schopná dodržet těsně taktovaný harmonogram výstavby i za nepříznivých povětrnostních podmínek a dokončit ve stanovené lhůtě sanační práce ke spokojenosti všech zúčastněných.

podle podkladů firmy MC-Bauchemie, s. r. o.