Beton, Informace výrobců, Střechy

Spádové vrstvy v konstrukci plochých střech s materiálem Poriment

Hlavním účelem střešních konstrukcí je chránit prostory pod nimi před nepříznivými povětrnostními vlivy, dešťovou vodou, sněhem apod. Nejdůležitější sledované vlastnosti jsou vodotěsnost, únik tepelné energie a trvanlivost. Spádová vrstva jako součást konstrukce střešního pláště plochých střech vytváří potřebný sklon pro následující vrstvy střešního pláště včetně hydroizolační vrstvy.

Spádovou vrstvu, kterou vytváříme potřebný sklon pro hydroizolační vrstvu, je velmi výhodné sloučit s tepelněizolační vrstvou. Tepelněizolační vrstva se navrhuje do skladeb střech vytvářených nad vnitřním prostředím budov, kde v rozhodující míře zabraňuje unikání tepla z interiéru. Chrání rovněž stavební konstrukci před nepříznivým působením teploty. Jedním z vhodných materiálů pro spádové vrstvy je Poriment®.
 
Charakteristika materiálu Poriment®
Ve své podstatě jde o lehký silikátový materiál, vzniklý zatvrdnutím cementu ve struktuře pěny. Pro svou velmi nízkou objemovou hmotnost má tento výrobek velmi dobré tepelněizolační vlastnosti. Poriment® jednoduše nalijeme na stropní konstrukci. Díky své konzistenci pomůže nejenom vyrovnat určité stavební nerovnosti, ale především vytvořit požadované spády ploché střechy.
 
Výrobní proces
Výroba Porimentu® začíná na betonárně, kde je namíchána cementová směs, často označována jako základ nebo mléko. Dále je transportována pomocí autodomíchávačů na stavbu, kde je pomocí mobilního čerpacího zařízení Aeronicer obohacena o pěnu, popř. polystyrenovou drť. V tomto kroku tedy vzniká hotový výrobek, který je dále čerpán na místo uložení, v našem případě na střechu či terasu. Po celou dobu je obsluhou zařízení kontrolována mokrá objemová hmotnost, homogenita a stálost směsi. Při samotné pokládce se neprovádějí dilatační spáry.
 
Výroba Porimentu® PS 500 na stavběUkládání Porimentu® PS 500
 
Připrava pro pokládku Porimentu®
K samotné výrobě Porimentu® není potřeba žádná zvláštní příprava. Není nutné zajištění přípojky vody ani elektrického proudu. Je však dobré zajistit místo, kam je možné přistavit mobilní zařízení Aeronicer, ke kterému budou plynule najíždět autodomíchávače.
 
Porovnání s deskami spádového polystyrenu
Další z možností, jak vytvořit tepelněizolační spádovou vrstvu, je použití spádového polystyrenu. Každé řešení má však své výhody a nevýhody. Výhodou Porimentu® je velmi rychlá vlastní realizace. Odpadá zdlouhavá příprava před vlastní pokládkou spádové vrstvy. Tepelněizolační vlastnosti Porimentu® jsou ve srovnání s polystyrenem sice nepatrně horší, ale to, že Poriment® je po pokládce celistvý, je nezanedbatelná výhoda. Ve vrstvě Porimentu® nenajdete žádná napojení a spoje. V případě narušení střešní izolace tuto vlastnost velmi oceníme. U deskového polystyrenu si voda najde cestičku a velice jednoduše pronikne do vnitřních prostor. Poriment do sebe dokáže určité množství vody absorbovat a nedochází k jeho následné degradaci. Průchod vody Porimentem® je mnohem složitější. Pro uživatele je však důležité, že střecha stále plní svou ochrannou funkci.
 
Typy litých pěn Poriment®
Cementové pěny s polystyrenem PS 500 nebo bez polystyrenu WS 700 jsou vyvinuty pro vytváření spádových vrstev. Z objemových hmotností výrobku je patrné, že spádovou vrstvu vytváříme pomocí tohoto materiálu bez výrazného přitížení konstrukce. Porimenty PS 500 a WS 700 se od sebe liší v maximálních zpracovatelných tloušťkách, dále v obsahu polystyrenu, objemových hmotnostech atd. Na oba výrobky je možné natavovat asfaltové pásy a do Porimentu WS 700 lze izolaci kotvit. Do Porimentu PS kotvení možné není. Důležité je předem vyzkoušet kompatibilitu Porimentu WS s konkrétní kotvou. Základní technické rozdíly mezi oběma výrobky jsou uvedeny v tabulce.
 
Tabulka: Základní parametry Porimentu
Typ PORIMENTU
PORIMENT PS 500
PORIMENT WS 700
Obsah polystyrenu
ano
ne
Suchá objemová hmotnost
500 kg/m3
700 kg/m3
Mokrá objemová hmotnost
600–660 kg/m3
880–960 kg/m3
Zaručená pevnost v tlaku
0,5 MPa
2,0 MPa
Minimální vrstva
40 mm
20 mm
Zpracovatelnost
180 minut
120 minut
Pochůznost
1–3 dny
1–2 dny
Možnost mechanického kotvení
ne
ano
 
Poriment® PS 500, detailUkládání Porimentu® WS 700
 
Maximální dosažitelné spády s produktem Poriment®
Poriment PS drží maximální spád 8 % při tloušťce spádové vrstvy do 30 cm. Druhý typ Porimentu – WS 700 – lze realizovat při maximálním spádu 4 %, který je dosažitelný při tloušťce spádové vrstvy 10 cm.
 
Pokládka asfaltových pásů
Pro zvýšení přilnavosti se podklad opatří penetračním nátěrem doporučeným od výrobce daného typu asfaltového pásu. Jednotlivé pásy se nataví pomocí hořáku s minimálními přesahy 10/15 cm. Po provedení izolace je možné provést tzv. zátopovou zkoušku, která pomůže odhalit netěsnosti v izolaci. Hydroizolaci je dále možné ochránit před působením větru, UV záření a náhlými teplotními změnami jejím zatížením štěrkovým zásypem frakce 16–32 v tloušťce od 50 do 150 mm. Při pohledu shora lze ocenit i estetické hledisko takto vytvořených střech.
V dnešní době, kdy je jedním z rozhodujících parametrů ve výstavbě rychlost, je použití Porimentu® velice výhodnou alternativou k tepelné izolaci z deskových izolantů.
podle podkladů firmy TBG METROSTAV, s. r. o.
 
Provádění penetrace na Poriment®Natavování izolace
Natavování izolaceZatížení izolace kačírkem