Beton, Články, Informace výrobců

Speciální betony SYSTEMCRETE pro ztracené bednění

Vysoká nosnost a výborná akumulace tepla stojí za vysokou oblibou systémů ztraceného bednění, kdy se stěny a stropy vylévají jako monolit do předem připraveného systémového bednění. SYSTEMCRETE® je speciální značkový transportbeton od skupiny Českomoravský beton určený právě pro tyto konstrukce.

Předpokladem bezpečné a bezproblémové výstavby rodinných domů, ale i bytových a veřejných objektů, tímto způsobem, je správná volba betonové směsi. Využitím betonů navržených speciálně pro systémy ztraceného bednění je zajištěna správná specifikace betonu, výstavba se celkově usnadní a urychlí. SYSTEMCRETE® je speciální značkový transportbeton od skupiny Českomoravský beton určený pro stěnové a stropní systémy tvořené prvky ztraceného bednění. Tento beton lze použít prakticky do všech konstrukčních systémů ztraceného bednění, velmi vhodný je díky dobré prostupnosti např. pro systém VELOX. SYSTEMCRETE® je nabízen ve třech typech lišících se doporučeným využitím v konkrétním typu konstrukce. Technické vlastnosti betonu jsou na všech sedmdesáti betonárnách skupiny Českomoravský beton totožné.

Beton SYSTEMCRETE pro ztracené bedněníBeton SYSTEMCRETE pro ztracené bednění

Beton SYSTEMCRETE pro ztracené bedněníSystémem ztraceného bednění se plnohodnotně nahrazují běžné zděné konstrukce s vysokými požadavky na statiku, akumulaci tepla a akustiku včetně plné variability a funkčnosti výstavby. Systém ztraceného bednění je ideální pro všechny nosné stavební konstrukce, jako jsou stěny, stropy, nosníky, sloupy, schody, ale i šikmé stěny, nakloněné stropy a také nenosné stěny a příčky. Použitím speciálních betonů určených pro systémy ztraceného bednění je zajištěna správná specifikace konkrétních vlastností betonu, který musí být snadno zpracovatelný, dobře čerpatelný, se sníženými nároky na hutnění, nesmí být příliš těžký.

Betony SYSTEMCRETE určené pro systémy ztraceného bednění jsou vyráběny podle normy ČSN EN 206-1. Tyto betony lze využít při výstavbě systémem ztraceného bednění u přízemních domů (SYSTEMCRETE W), kde tvoří svislé nosné nevyztužené konstrukce, ale také u domů vícepatrových (SYSTEMCRETE WS) pro realizaci svislých a vodorovných nosných vyztužených konstrukcí. Třetí typ betonu, SYSTEMCRETE S, je určen pro méně zatěžované stropní desky. Betony pro ztracené bednění jsou dle typu navrhovány v pevnostní třídě C 16/20 nebo C 20/25, s konzistencí S2/S3, pro stupeň vlivu prostředí X0 (beton bez nebezpečí koroze nebo narušení), s maximálním zrnem 16, resp. 22 mm.

Beton SYSTEMCRETE pro ztracené bedněníBeton SYSTEMCRETE pro ztracené bednění

Beton je na stavbu dopravován v autodomíchávačích. Dodávka betonu požadovaných vlastností až na místo výstavby realizaci celkově usnadní a zrychlí. Ukládání čerstvého betonu zajistí výrobce betonu pomocí čerpadla běžně na vzdálenost až 150 m a výšku 40 m. Doba zpracovatelnosti je 90 minut. Tuto dobu lze na přání zákazníka upravit. Zhutňování se provádí poklepem na bednění nebo běžnými vibrátory. Intenzita hutnění je u svislých konstrukcí zpravidla menší. Podrobnosti ke správnému ukládání a ošetřování betonu do systémů ztraceného bednění lze najít na www.transportbeton.cz. Zde jsou také uvedeny podrobnosti o jednotlivých typech a kontakty. Více o betonech pro systémy ztraceného bednění také přímo na www.systemcrete.cz.

podle podkladů firmy Českomoravský beton, a. s.

Žebírkový strop VELOX s využitím betonu SYSTEMCRETE; foto www.velox.cz