Beton, Informace výrobců

Spolehlivá sanace problematických podkladů pomocí speciálních penetrací Schomburg

Jakým způsobem můžeme ošetřit poškozené nebo trvalým působením vlhkosti narušené betonové podklady tak, abychom na ně mohli spolehlivě pokládat vysoce kvalitní dlaždice nebo obklady z přírodního kamene? Tato stále se opakující otázka vyvstává každodenně na mnoha stavbách. Řešením s jistotou je použití speciálních penetrací, které při správném zpracování poskytují dlouhodobou a spolehlivou ochranu zejména proti vzlínající vlhkosti.

Ve stávajících budovách jsou podlahy nežádoucímu působení vzlínající vlhkosti vystaveny velmi často. Tomu pak odpovídá zvýšené riziko vzniku tlaku par, což má škodlivý účinek na následnou pokládku dlaždic nebo přírodního kamene. Stejně tak může být nezbytné nejprve vyrovnat slabší místa v podkladu, např. díry a výlomy na povrchu; to platí zejména pro oblasti s vyšším zatížením vlhkostí, například v dílnách nebo velkokuchyních.

Typickou vadou jsou obklady, které jsou částečně nesoudržné nebo na větší ploše oddělené od podkladu. Důsledkem není jen poškozený vzhled povrchu, ale může to bránit plnohodnotnému využívání prostor a působit prostoje a zvýšené náklady, což je velmi nežádoucí obzvláště v komerčních oblastech.

Podklady kontaminované olejem
Na mnoha komerčních pracovištích, jako jsou např. dílny, laboratoře, velkokuchyně, pekárny a cukrárny atd., se můžeme setkat s betonovým podkladem nebo s obkladem či dlažbou, které jsou silné znečištěné a často navíc kontaminované olejem, což přímou pokládku dlaždic a desek znemožňuje.

Díky speciálním čisticím prostředkům a procesům jsou odborné firmy dnes schopny odstranit zbytky oleje alespoň z povrchu podkladu. Skutečný problém však nastává následně, po očištění povrchu vysokotlakým vodním paprskem, pokud olejové zbytky migruji kapilárami ze spodních vrstev betonového podkladu nahoru k jeho povrchu.

Použití dlažeb v exponovaném prostředí autodílnyTypické použití dlažeb ve velkokuchyni

To je typický případ, kdy nacházejí uplatnění speciální epoxidové penetrace, které jsou slučitelné s vlhkostí a nepropustné pro vodní páry. Jejich působení je založeno na tom, že uzavřou póry. Tím se trvale zamezí kapilárnímu vzlínání oleje a vody v podkladu a negativní tlak páry a vody již nemůže škodit následnému pokládání dlaždic nebo přírodního kamene.

Tvorba puchýřů při vzlínající vlhkostiTypické poškození způsobené vzlínající vlhkostí

Před nanesením penetračního nátěru se nejprve podklad posoudí a řádně se připraví. Staré dlažby musí být vždy beze zbytků odstraněny. Povrch betonového podkladu se pak mechanicky opracuje vysokotlakým vodním paprskem, broušením nebo tryskáním. Následně se olejem kontaminovaný podklad intenzivně ošetří čističem oleje a pak se očistí vhodným vysokotlakým čističem (> 300 barů). Následně se nanese speciální penetrace s nízkou viskozitou, která proniká hluboko do kapilární struktury betonu a trvale zabraňuje vzlínání zbytků oleje, jakož i škodlivému účinku tlaku páry a vody. Po krátké, přibližně 12hodinové reakční době již lze pokládat dlaždice nebo dlažbu z přírodního kamene s použitím lepidel, která odpovídají pozdějšímu využívání podlahy.

Aplikace speciální penetraceVyrovnání nerovností podkladu

Další použití ve stávajících stavbách
Kromě speciálního případu podkladů kontaminovaných olejem se mohou vyskytovat i jiné problematické podklady, např. podklady, které jsou sprašné nebo silně nasákavé. U sprašných podkladů s malou pevností, jako jsou např. staré cementové stěrky, se aplikací vhodné penetrace na bázi epoxidové pryskyřice docílí toho, že podklad získá opět dostatečnou pevnost pro následné položení obkladu či dlažby.

Vyrovnání nerovnosti podkladu, druhý krokPůsobení speciální penetrace ASODUR-SG2

Stejně tak je možno rychle a spolehlivé vyrovnat povrchové výlomy a díry v silné namáhaných oblastech, jako jsou např. vjezdy do garáží a dílenských prostor, a to aplikací speciální epoxidové malty, která je zatížitelná po pouhých 12 hod. po nanesení a po sedmi dnech je již plně zatížitelná až do cca 100 N na čtvereční milimetr.

Vhodné výrobky Schomburg pro sanace betonových podlah
– 
Čisticí prostředek na zaolejované průmyslové podlahy ASO-R008
– Speciální penetrace — zábrana proti pronikání olejů a páry ASODUR-SG2
– Mnohostranně použitelná epoxidová pryskyřice ASODUR-G1270
– Epoxidová pryskyřičná malta ASODUR-EMB
– Rychleschnoucí penetrační, maltová, drenážní licí pryskyřice ASODUR-SG3-Superfast
– Jemná spárovací malta a lepidlo na bázi epoxidu ASODUR Design
– Zlepšené lepidlo na přírodní kámen CRISTALLIT-Flex
– Deformovatelné, velmi vydatné lepidlo na obklady a dlažbu, tř. Sl, MONOFLEX-XL

Pro práci v časové tísni jsou ideální rychleschnoucí penetrace na bázi epoxidové pryskyřice, které jsou zároveň slučitelné s vlhkosti. S jejich pomocí lze definitivně vyřešit nejen problémy způsobené vzlínající vlhkosti z podkladu. Tyto materiály se hodí výborné i pro speciální použití, například ke zhotovení fabionů, vyplňování výlomů a dutin a lze z nich snadno připravit tzv. drenážní potěry s dlouhou životností. 

Levnější produkty často vedou pouze ke krátkodobému a zdánlivému úspěchu a k řešení problémů jen na povrchu. Přesná analýza a příprava podkladu se přitom často zanedbávají. Po krátkodobém úspěchu se ale problémy rychle vracejí jako bumerang a stávají se příčinou sporů mezi zpracovatelem a klientem. Dnes jsou však na trhu dostupná spolehlivá dlouhodobá systémová řešení pro problematické oblasti ve stávající výstavbě, která nabízejí všem zúčastněným úspěšný a dlouhotrvající výsledek. 

Holger Sass,
product manager, ochrana podlah a nátěrové systémy Schomburg