Dřevěné a montované konstrukce

Dřevěné a montované konstrukce

Záchrana ledňáčka v hnízdišti z kompozitu

Netradiční, ale velmi chytré a účelné použití kompozitních materiálů se realizovalo v přírodní rezervaci na Oravě na Slovensku. Ornitologové se snažili vytvořit lepší podmínky pro zahnízdění zákonem chráněného ledňáčka říčního.  Projekční tým MEA navrhl nosnou konstrukci umělých hnízdišť z kompozitního materiálu. Přední stěna, horní ochranná stříška a zadní nosná konstrukce, která se zabudovává do […]

Dřevostavby jsou ekologičtější, ale většímu rozšíření brání nízké povědomí o kvalitě
Dřevěné a montované konstrukce Průmysl a obchod

Dřevostavby jsou ekologičtější, ale většímu rozšíření brání nízké povědomí o kvalitě

Dřevostavbám se věnuje 12 % stavebních firem. Většina stavebních firem (67 %) považuje stavby ze dřeva za ekologicky šetrnější k životnímu prostředí. Pořizovací náklady dřevostaveb jsou podle respondentů zhruba stejné, jako jsou u staveb zděných. Podle stavebních společností, které se dřevostavbami zabývají, omezuje rozšíření těchto staveb především nízké povědomí o […]

Dřevěné a montované konstrukce Veletrhy a výstavy

Na piazzettě Národního divadla vznikne unikátní třicetisedmimetrová instalace ze dřeva

Kurátorská výstava dřevěné architektury, která se koná v rámci Salonu dřevostaveb, festivalu a výběrové přehlídky současné dřevěné architektury v Čechách a na Slovensku, proběhne od 19. dubna do 17. května na piazzettě Národního divadla. Součástí výstavy je také volně přístupná akce s osvětovým záměrem Den dřevěné architektury, která se uskuteční […]

Mnichov je příkladem, jak využít prostor, který zůstal po olympiádě
Dřevěné a montované konstrukce Projekty

Mnichov je příkladem, jak využít prostor, který zůstal po olympiádě

Perfektní využití prostoru, který původně vznikl kvůli olympijským hrám v roce 1972, nabízí kampus Technické univerzity v Mnichově (TUM), kde dnes sídlí Katedra sportu a tělovýchovy. Jeden z architektů prostorné budovy ze dřeva a skla Helmut Dietrich míří o nápaditém projektu vyprávět do Prahy. Veřejný olympijský park v Mnichově je […]

V Lidečku je u kostela a fary opět centrum obce
Dřevěné a montované konstrukce Zajímavá stavba

V Lidečku je u kostela a fary opět centrum obce

Společenský sál u staré fary má tvar protáhlého oblouku. Vznikl tak nový veřejný prostor uprostřed vesnice, která se táhne podél říčky Senice pod Javorníky. Venkovní konstrukce stavby jsou otevřené do terasy, tvoří je smrkové a jedlové trámy. Fasáda sálu je obložená štípaným šindelem, nad ní se vznáší lehká plechová střecha […]

Konference Dřevostavby 2023
Dřevěné a montované konstrukce Konference, semináře

Konference Dřevostavby 2023

V úterý 4. dubna a ve středu 5. dubna 2023 proběhne na VOŠ Volyně XXIV. ročník mezinárodní odborné konference „Dřevostavby“. Konference je určena projekčním, investorským a realizačním firmám, které se zabývají problematikou dřevostaveb, řídícím pracovníkům resortu stavebnictví a dřevozpracujícího průmyslu, pedagogům odborných škol, studentům a široké odborné veřejnosti. Konference má […]

Dřevostavba v podhůří Beskyd, která se vrací k tradičním řešením
Dřevěné a montované konstrukce Zajímavá stavba

Dřevostavba v podhůří Beskyd, která se vrací k tradičním řešením

Zastavitelnou část velké parcely významně redukovala ochranná a bezpečnostní pásma lesa a podzemních plynových zásobníků, do značné míry tak předurčila tvar domu. Jeho dvě křídla se protínají v zádveří, které odděluje bydlení pro rodinu s dětmi a prarodiče. Tvar dřevostavby je tradiční, připomíná staré chalupy z podhůří Beskyd. Pozemek se svažuje k jihovýchodu, […]

Deska EGGER DHF kombinuje vynikající stavebně fyzikální vlastnosti s pozitivními ukazateli udržitelnosti
Dřevěné a montované konstrukce Informace výrobců

Deska EGGER DHF kombinuje vynikající stavebně fyzikální vlastnosti s pozitivními ukazateli udržitelnosti

Umělou pryskyřicí pojená dřevovláknitá deska EGGER DHF se střední hustotou je odolná proti vlhkosti, difuzně otevřená a zároveň vyztužující. Je tak optimálním materiálem pro výrobu střešních konstrukcí.  Díky těm nejlepším stavebně fyzikálním vlastnostem v souladu s CE Prohlášením o vlastnostech a vynikajícím ekologickým vlastnostem splňuje všechny požadavky na vnější opláštění […]

Dřevěné hybridní konstrukce
Dřevěné a montované konstrukce Technologie

Dřevěné hybridní konstrukce

Vedle čistě dřevěné konstrukce se v posledních letech stále více prosazují nové hybridní konstrukční systémy. Cíleně se zde využívají výhody masivní a dřevěné konstrukce. Pro tento tzv. hybridní způsob výstavby dřevostaveb jsou typické konstrukce s jasně přiřaditelnými funkcemi a vlastnostmi. Celkově tento způsob výstavby nabízí nové možnosti v oblasti statiky, […]