Dřevěné a montované konstrukce

Ekologické výhody dřeva
Dřevěné a montované konstrukce Materiály

Ekologické výhody dřeva

Strom během jeho růstu v průběhu fotosyntézy přijímá ze vzduchu kysličník uhličitý (CO2) a z půdy vodu (H2O) a výživné látky a vytváří tak organický materiál dřevo. V dalším procesu fotosyntézy se pomocí světla rozkládá energeticky chudá molekula kysličníku uhličitého na energeticky bohatý atom uhlíku a energeticky bohatou molekulu kyslíku. Kyslík (O) je opět odevzdáván […]

Dřevěné a montované konstrukce Legislativa

Příklad navrhování dřevěného nosníku podle ČSN 73 1702

ČSN 73 1702 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí – Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby z prosince 2007 je modifikovaným překladem německé normy DIN 1052:2004. Modifikace se týká především normativních odkazů, které nejsou uvedeny jako normy DIN, ale jako odpovídající ČSN, popř. ČSN EN. K této normě se připravuje komentář, rovněž jako […]

Dřevěné a montované konstrukce Legislativa

Konštrukčné rezivo v zrkadle európských noriem

Od roku 2002 sa objavujú v európskych normách (EN) konštrukčných výrobkov z dreva odkazy na návrh EN pevnostne triedeného konštrukčného reziva. V roku 2006 táto norma dostala konečnú podobu v normách rady EN 14081-1 až 4. V súčasnosti prebieha v členských krajinách CEN proces preberania do sústavy národných noriem. V príspevku sa rozoberá situácia v ČR a SR v tejto oblasti. […]