Ekonomika

Ekonomika Legislativa Snižování energetické náročnosti budov

Povinnost zpracování energetického průkazu při pronájmu nebo prodeji bytu, bytového a rodinného domu

Dne 1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, provedená zákonem č. 318/2012 Sb. Touto novelou byla do právního řádu České republiky převzata druhá evropská energetická směrnice o energetické náročnosti budov. Následující text shrnuje povinnosti vyplývající z tohoto zákona a vsvětluje základní pojmy. Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti […]

Ekonomika

Orientační ceny rozpočtových ukazatelů stavebních objektů dle měrných jednotek objektů pro rok 2013 – I. pololetí

Pro potřeby hrubého ocenění stavebních objektů ve fázi investičního záměru, územního rozhodnutí, popř. stavebního povolení, kdy nejsou obvykle k dispozici potřebné projektové údaje pro podrobné ocenění, lze použít orientační ukazatele vybraných objektů klasifikovaných dle JKSO (Jednotná klasifikace stavebních objektů). JKSO je klasifikace, která není závazná. Český statistický úřad podle § 19 […]