Materiály

Okna a dveře z „fiberglassových“ profilů
Články Materiály Výplně otvorů

Okna a dveře z „fiberglassových“ profilů

Sklolaminát je materiál známý již desítky let. První patent na „fiberglass“ je z roku 1946. Laminát, velmi žádaný pro své fyzikální vlastnosti, se začal masivně využívat pro konstrukce dopravních prostředků (části lodí, karoserií aut, formulí, letadel, raket) a pro své velmi dobré tepelněizolační vlastnosti dále pro zateplení domů a rozvodů, odhlučnění apod. Přibližně před […]

Dramix CombiSlab – průmyslová podlaha se zaručenou mezní šířkou trhliny
Beton Materiály Podlahy

Dramix CombiSlab – průmyslová podlaha se zaručenou mezní šířkou trhliny

Beton vyztužený ocelovými vlákny neboli drátkobeton se používá jako stavební materiál pro průmyslové podlahy již téměř čtyři desítky let. Zejména v posledním desetiletí se stal standardním postupem a úspěšně se používá po celém světě. Kromě jiných vlastností přispělo k jeho úspěchu chování těchto podlah s ohledem na vznik trhlin, který je méně pravděpodobný. Dochází […]

Beton Materiály Podlahy

Pojiva na bázi síranu vápenatého a jejich použití u TBG Pražské malty

Tekuté potěry na bázi síranu vápenatého, dále nazývané tekuté sádrové potěry, se již po desetiletí osvědčují v interiérech a pro své rozmanité technické přednosti získávají v posledních letech rychle na významu. Vynikající vlastností tekutých sádrových potěrů je jejich téměř bezespáré položení v tekuté konzistenci i ve velkých plochách a jejich relativně snadné zpracování. Rozhodujícím znakem je […]

Střešní okno jako alternativa prosvětlení a prostupu plochou střechou
Články Informace výrobců Materiály Výplně otvorů

Střešní okno jako alternativa prosvětlení a prostupu plochou střechou

Ploché střechy v současnosti zažívají boom vzhledem k novým a kvalitnějším materiálům ve srovnání s technologiemi druhé poloviny minulého století. Velmi důležitým prvkem u plochých střech, jak nových, tak i rekonstrukcí, bývá prosvětlení místnosti přes střešní plášť. Klasickým řešením jsou kopulové čočky, které jsou vyráběny na bázi PVC nebo polykarbonátu. V posledních letech však bývá často právě […]

Styčníky těžkých dřevěných skeletů
Dřevěné a montované konstrukce Materiály

Styčníky těžkých dřevěných skeletů

V rámci grantového projektu „Dřevěné vícepodlažní budovy“ byla v roce 2008 v laboratořích Akademie věd a společnosti TZUS v Praze provedena mj. řada zkoušek styčníků s ocelovými deskami, které potvrdily naše teoretické předpoklady a výpočty a prokázaly jejich spolehlivost a funkční i konomickou výhodnost využití v praxi. Zde je několik výsledků z experimentálních zkoušek. KLOUBOVÉ STYČNÍKY  Styčník na obr. 1 je konstruován […]

Bezpečnostní příčky v systému suché výstavby
Materiály

Bezpečnostní příčky v systému suché výstavby

Systémy suché výstavby, tedy především konstrukce s opláštěním sádrokartonovými deskami jsou běžnou technologií. Nejčastěji se používají k budování nových příček v bytech nebo kancelářských prostorách, k opláštění stěn či ke konstrukci zavěšených podhledů. Tuto technologii však lze využít i pro mezibytové příčky a bezpečnostní příčky, které musí vykazovat zvýšenou odolnost vůči poškození a násilnému vniknutí. Výhodou systémů […]

Ekologické výhody dřeva
Dřevěné a montované konstrukce Materiály

Ekologické výhody dřeva

Strom během jeho růstu v průběhu fotosyntézy přijímá ze vzduchu kysličník uhličitý (CO2) a z půdy vodu (H2O) a výživné látky a vytváří tak organický materiál dřevo. V dalším procesu fotosyntézy se pomocí světla rozkládá energeticky chudá molekula kysličníku uhličitého na energeticky bohatý atom uhlíku a energeticky bohatou molekulu kyslíku. Kyslík (O) je opět odevzdáván […]

Umělý kámen – užití a vlastnosti
Materiály

Umělý kámen – užití a vlastnosti

Při obnově nebo restaurování kamenných objektů – sochařských děl, architektonických prvků apod. – se často setkáváme s potřebou doplnění chybějících částí. Jsou v zásadě používány dva postupy: náhrada kamenem přírodním nebo doplnění kamenem umělým. Každý z nich má své výhody i nedostatky. Náhrada přírodním kamenem vyžaduje získání vhodného materiálu – v dostatečném množství i potřebné velikosti […]

Asfaltové hydroizolační pásy se samolepicí úpravou 2 – současnost
Materiály Střechy

Asfaltové hydroizolační pásy se samolepicí úpravou 2 – současnost

V první části jsme nahlédli do historie vzniku, užívání a zkoušení samolepicích asfaltových pásů. Ve druhé části se pokusím nastínit současné trendy, poznatky a zkušenosti. Asfaltové šindele Tento druh skládané krytiny, u nás vyráběný již od roku 1966, ale v širším měřítku používaný tenkrát jen v zahraničí, je asi materiálem, kde jsme se setkávali a stále setkáváme […]

Asfaltové hydroizolační pásy se samolepicí úpravou 1 – pohled do minulosti
Materiály Střechy

Asfaltové hydroizolační pásy se samolepicí úpravou 1 – pohled do minulosti

Hydroizolační vrstva chránící určité prostředí před nepříznivými účinky vody musí být ve většině případů souvisle vodotěsná. Při použití materiálů v pásech je nutné tyto pásy spojovat navzájem a ve většině případů i s podkladní plochou. Tou může být vodorovná nebo sklonitá stavební konstrukce nebo již jedna z dříve položených hydroizolačních vrstev. Různé technologie spojování asfaltových […]