Technologie

Balkóny – lodžie – terasy 2: Provozní souvrství a výrobky
Články Technologie

Balkóny – lodžie – terasy 2: Provozní souvrství a výrobky

Provozním souvrstvím balkónů, lodžií a teras se nazývá souhrn vrstev nebo výrobků zpravidla od vodotěsné izolace po vnější povrch pochozí plochy (u obrácené střechy nebo DUO střechy od povrchu extrudovaného polystyrenu). Na výrobky používané k vytvoření provozního souvrství jsou kladeny nejen estetické, ale i specifické požadavky – zejména s ohledem na jejich namáhání extrémními […]

Balkóny – lodžie – terasy 1: Zásady návrhu a provádění
Články Technologie

Balkóny – lodžie – terasy 1: Zásady návrhu a provádění

V současné době je téměř základním standardem nových bytů a domů možnost využívat k bydlení i balkóny, lodžie nebo terasy – dle návrhu architekta a technických možností použitého konstrukčního systému objektu. Balkóny, lodžie a terasy jsou jako pochozí plochy určeny k trvalému provoznímu užívání – zejména k pohybu nebo pobytu osob. Patří proto k tzv. provozním střechám, […]

Vzduchotěsná vrstva a její význam v konstrukci šikmé střechy
Informace výrobců Střechy Technologie

Vzduchotěsná vrstva a její význam v konstrukci šikmé střechy

Neustále a v hojné míře se diskutuje o tom, zda je nutné do konstrukce šikmé střechy umístit parozábranu, zda posléze její jednotlivé pásy slepovat či nikoli, právě tak jako provádět či neprovádět její vzduchotěsné napojování na přilehlé stavební konstrukce či konstrukční prostupy. Názory jsou různé, výpočty naznačují, avšak stavební fyzika platí a funguje beze […]

Střešní nástavby I – nezbytné předpoklady pro realizaci střešních nástaveb
Střechy Technologie

Střešní nástavby I – nezbytné předpoklady pro realizaci střešních nástaveb

V posledních patnácti letech došlo v České republice ke značným společenským a ekonomickým změnám, které ve svém důsledku podstatným způsobem ovlivňují charakter a vývoj měst. S tím souvisí poptávka po bytech, nájemních administrativních prostorech a občanské vybavenosti. Tam, kde je poptávka po bytech vyšší než nabídka, jsou hledány způsoby nové […]