Články

CzechInvest hledá nejlepší podnikatelské nemovitosti

Ještě měsíc se mohou podnikatelé, města nebo firmy
i jednotlivci hlásit do soutěže o nejlepší
Podnikatelskou nemovitost roku. Příjem přihlášek
do devátého ročníku končí už 15. října.

Hlásit se může jakákoli podnikatelská nemovitost, jejíž
příprava se uskutečnila v roce 2008 nebo na kterou ve stejném
období ohlásila investici alespoň jedna společnost ze
zpracovatelského průmyslu, strategických služeb nebo výzkumu
a vývoje. Ocenění vyhlašuje agentura CzechInvest společně se
Sdružením pro zahraniční investice – AFI.
„Pro letošní ročník jsme připravili novou kategorii
Industriální agent roku,“
říká pověřená generální ředitelka
agentury CzechInvest Alexandra Rudyšarová. „Chceme oceňovat
nejenom společnosti, ale i jednotlivce, protože právě oni se
osobně zaslouží o to, že se tu kterou plochu podaří pronajmout
či jinak zprostředkovat.“
„Ocenění v této kategorii si rozeberou realitní
agenti, kteří se v uplynulém roce podíleli na zprostředkování
nájemních a akvizičních transakcí s investory
z oblasti zpracovatelského průmyslu, opravárenských center,
center sdílených služeb nebo výzkumu a vývoje,“
upřesňuje
Milan Kratina, vedoucí oddělení umístění projektů agentury
CzechInvest.
Už uplynulý ročník soutěže přinesl novinku v podobně
ocenění pro nájemní Průmyslový park s největším ekonomickým
přínosem. Statistiky totiž jasně ukazují, že investoři mají ve
stále větší oblibě podnikání v nájmu namísto toho, aby si
pořizovali vlastní pozemky v průmyslových zónách. Ty si
rozdělí ceny v kategorii Průmyslová zóna s největším
ekonomickým přínosem.
Velký díl pozornosti bude ovšem patřit tradičním kategoriím
Brownfield roku a Podnikatelská nemovitost s největším
přínosem pro inovace a výzkum. „Právě tento typ
nemovitostí totiž nejlépe vyhovuje největšímu počtu investorů,
kteří do České republiky míří,“
připomíná Rudyšarová aktuální
statistiky agentury – podle nich totiž v prvním pololetí
letošního roku Česká republika získala nejvíc nových investic do
výzkumu a vývoje nebo do služeb. Slavnostní vyhlášení soutěže
je v plánu na přelomu listopadu a prosince. Přihlášky
a podmínky účasti na www.podnikatelskanemovitost.cz.
 
Soutěžní kategorie:
• Průmyslová zóna s největším ekonomickým přínosem,
• Brownfield roku,
• Podnikatelská nemovitost s největším přínosem pro
inovace a výzkum,
• Průmyslový park s největším ekonomickým přínosem,
• Industriální agent roku,
• Manažer podnikatelské nemovitosti.
 
Kritéria jednotlivých kategorií:
• Průmyslová zóna s největším ekonomickým přínosem
Na základě výše investice výše investice a počtu nově
vytvořených pracovních míst se hodnotí celkový ekonomický přínos
zóny. Zohledňuje se i náročnost projektů a situace
v regionu.
 
• Brownfield roku
Hodnotí se především kvalita projektu regenerace postižené
lokality a její nové využití. Odstranění ekologických
postižení a pozitivní vliv na životní prostředí.
 
• Podnikatelská nemovitost s největším přínosem pro
inovace a výzkum
Rozhodujícími kritérii jsou technické řešení, technologické
vybavení i velikost nemovitosti. Posuzuje se také úroveň
spolupráce se vzdělávacími institucemi i počet nově
vytvořených specializovaných pracovních míst.
 
• Průmyslový park s největším ekonomickým přínosem
V kategorii budou hodnoceny průmyslové parky s rozlohou
minimálně 5000 m2 nájemních hal, které měly největší
objem nájemních transakcí s investory z oblasti
zpracovatelského průmyslu, opravárenských center, center sdílených
služeb nebo výzkumu a vývoje.
 
• Industriální agent roku
Ocenění pro jednotlivce, kteří se podíleli na zprostředkování
nájemních a akvizičních transakcí s investory
z oblasti zpracovatelského průmyslu, opravárenských center,
center sdílených služeb nebo výzkumu a vývoje.
 
• Manažer podnikatelské nemovitosti

V rámci této kategorie je posuzována profesionalita přístupu
manažera průmyslové zóny a jeho podíl na úspěšném umístění
investice na dané průmyslové zóně. Podmínkou je, aby manažer
průmyslové zóny v momentě posuzování této kategorie
i jejího slavnostního vyhlášení stále tuto činnost vykonával.