Články, Legislativa

Ministerstvo pozastavilo platnost Pražských stavebních předpisů

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) odeslalo v pátek 16. 1. Praze rozhodnutí o pozastavení účinnosti Pražských stavebních předpisů. „K tomuto kroku ministerstvo přistoupilo, protože hlavní město ve smyslu výzvy ministerstva nezjednalo nápravu a ani nepodniklo žádné relevantní kroky, které by k jejímu zjednání vedly,“ sdělil ČTK mluvčí MMR Karel Dlabač. 

Náměstek primátorky Matěj Stropnický (SZ) ČTK řekl, že se musí se zdůvodněním seznámit. Do doby nápravy platí pro Prahu celorepublikové stavební předpisy.

Ministerstvu mimo jiné vadí to, že Praha nepředložila stavební předpisy k notifikaci Evropské komisi. „Praze byla rozhodnutím o pozastavení účinnosti stanovena lhůta 15 měsíců ke zjednání nápravy, která začíná běžet následujícím dnem po doručení rozhodnutí,“ uvedl mluvčí s tím, že pokud Praha chyby napraví, ministerstvo rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení zruší.

Ministerstvo rozhodlo o pozastavení účinnosti celého nařízení s výjimkou jednoho paragrafu přechodných ustanovení. To v důsledku znamená, že projekty, které byly připraveny do 30. září 2014 podle do té doby platných stavebních předpisů, nemusí být nyní kvůli pozastavení účinnosti nových předpisů upravovány podle celorepublikových stavebních předpisů, ale můžou zůstat v připravené podobě.

Hlavnímu městu Praze byla rozhodnutím o pozastavení účinnosti stanovena lhůta 15 měsíců ke zjednání nápravy, která začíná běžet následujícím dnem po doručení rozhodnutí. Zjedná-li hlavní město Praha nápravu v této lhůtě nebo ve lhůtě kratší, ministerstvo rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení neprodleně zruší. Délka lhůty zohledňuje skutečnost, že delší časové období dává hlavnímu městu Praze dostatek času na přípravu kvalitního právního předpisu v souladu s platnou právní úpravou. Délka lhůty zohledňuje též požadavky na legislativní proces stanovený zákonem o hlavním městě Praze a Statutem hlavního města Prahy a dále plynoucí z notifikační povinnosti. Při zvažování délky lhůty dále ministerstvo vzalo v úvahu skutečnost, že nařízení je obsahově složitým a obsáhlým právním předpisem, k jehož kvalitní novele je nezbytný dostatečný časový prostor. Nadto Hlavnímu městu Praze nic nebrání přijmout nový právní předpis v kratší lhůtě.

Stropnický potvrdil, že dopis obdržel. Pražští radní ještě před Vánoci přijali usnesení, že se budou proti zrušení předpisů bránit právní cestou. Zda tomu tak bude, nechtěl Stropnický říct.

S rozhodnutím ministerstva nesouhlasí někteří politici. „Nemůžu se ubránit podezření, že údajná notifikace je pouze nástrojem pro obstrukci a jejím skutečným cílem je dosáhnout změn v již schválených pražských stavebních předpisech. Jako poslanec Evropského parlamentu mohu potvrdit, že Evropská komise sehrává v této kauze nulovou roli, neboť místní stavební předpisy povinné notifikaci EU nepodléhají,“ uvedl europoslanec a bývalý pražský zastupitel Miroslav Poche (ČSSD).

Stavební předpisy, které jsou prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu, schválila v létě minulá rada města pod vedením tehdejšího primátora Tomáše Hudečka. Těsně před komunálními volbami vyvolala billboardová lobby silnou mediální kampaň. Nesouhlasila totiž s regulací reklamy, kterou předpisy přinášejí. Ministerstvo následně přišlo s připomínkami a vyžádalo si od Prahy úpravu předpisů.

Za PSP postavily profesní organizace architektů a stavařů, uvítala je i řada developerů. Skupina respektovaných osobností formulovala otevřený dopis, vyjadřující jejich znepokojení ze současné situace a nyní jej opětovně adresoval jak ministryni pro místní rozvoj, tak radním a zastupitelům hlavního města Prahy. Svůj podpis doposud připojilo více než 1500 osob.

Více o PSP na webu Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Původní tisková zpráva MMR k pozastavení PSP je zde.

zpráva ČTK, tisková zpráva MMR, mi