Články

Na Pražském hradě byl podepsán miliardový kontrakt na stavbu železnice v Rusku

Dnes, během návštěvy ruského prezidenta Dmitrije Medveděva, došlo k podpisu smlouvy mezi českou OHL ŽS, a. s., a ruskou Jamalskou železniční společností. Kontrakt s názvem „SMLOUVA č. 520/11 na výstavbu železničního úseku Obskaja – Salechard – Nadym, včetně Mostu přes řeku Ob, Ruská federace“ je součástí projektu výstavby dopravní trasy „Severnyj shirotnyj chod“.
Kontrakt bude realizován po jednotlivých úsecích, kterými jsou:
1. úsek – Salechard – Nadym
2. úsek – Obskaja – Salechard
3. úsek – Most přes řeku Ob
 
Akciová společnost OHL ŽS bude plnit roli generálního dodavatele. Hodnota kontraktu přesáhne 1,5 mld. eur bez DPH, jeho realizace započne momentem dořešení celkového financování z české a ruské strany. Podpis kontraktu je tedy úzce spojen s podpisem mandátu České exportní bance k účasti na financování projektu spolu s českými a ruskými komerčními bankami.
V rámci realizace stavby počítá OHL ŽS, a. s., s rozsáhlým zapojením řady českých firem – např. ŽPSV, AŽD, Sudop, DT Prostějov, Třinecké železárny, Vítkovice atd., které se budou na výstavbě železnice podílet. Tímto však možnosti spolupráce českých firem na zakázkách v Ruské federaci nekončí. „Na tuto železnici naváže řada dalších projektů na poli energetiky a zpracovatelského průmyslu, a proto vnímáme tento kontrakt jako otevření dveří pro další významné české firmy, které získají nové příležitosti exportu svých služeb a technologií,“ řekl Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a. s.
tisková zpráva