Články

Nová drenážní fólie DELTA-MS DRAIN

Snad všem na našem trhu jsou známy klasické nopované, profilované, „čudlíkaté“ či jinak nazývané fólie, u kterých se má mylně za to, že tvoří drenáž. Netvoří. Tedy pokud nejsou umístěny v propustném podloží, a takových míst u nás v České republice není mnoho.
Uložení drenážní fólie DELTA-MS DRAIN

Drenáž tvoří tento druh materiálu pouze s navařenou filtrační textilií, kdy vzniká definovaná vzduchová vrstva pro odvod prosakující vody

V případě hydroizolace pomocí živičných pásů (u nás značně oblíbené řešení izolace spodní stavby) dochází v dlouhodobém horizontu k vtlačování jednoduché profilované fólie do těchto izolačních hmot. K poškození pak zbývá jen krůček
Firmy koncernu Dörken v Itálii a Beneluxu se s tímto jevem a jeho následky setkávaly tak často, že iniciovaly vývoj a výrobu nové drenážní fólie s jasným zadáním: výrobek by měl vycházet z osvědčené a trhem prověřené fólie DELTA-MS, musí se jednat o drenážní pás (tedy s navařenou filtrační textilií), s drenážní kapacitou min. 1 l/s.m, dostatečně velkou kontaktní plochou s živičnými pásy a měl by být cenově přijatelný
DELTA®-MS DRAIN všechny tyto požadavky splňuje. Drenážní kapacita 1 l/s.m je trojnásobně vyšší, než vyžaduje německá drenážní norma, kontaktní plocha s podkladem činí dokonce 55 % (!) oproti běžným nopovým fóliím s kontaktní plochou mezi 6,5 a 13 %. Nový osmiúhelníkový tvar nopů vysokých 4 mm s pevností v tlaku 300 kN/m2 předurčuje tento výrobek pro použití až do 3 m, což je běžná hloubka založení téměř každého rodinného domu
Bližší informace nejen o uvedeném výrobku najdete na www.dorken.cz.
podle podkladů firmy Dörken
 
U běžných nopových fólií jsou nopy zatlačeny do asfaltových pásů, které jsou tak vystaveny extrémnímu namáháníU fólie DELTA-MS DRAIN jsou nopy i geotextilie osazeny směrem ven a tlak se roznáší mnohem lépe
Standardní nopová fólie bez drenážní funkce odtok vody neumožňujeFólie DELTA-MS DRAIN díky své drenážné funkci optimálně odvádí vodu