Články

Odvodnění HAURATON pro Forum Nová Karolina

Obchodní a zábavní centrum Nová Karolina se nachází pouhých 500 m od historického centra města. O systém odvodnění ploch v této nové čtvrti se postarala společnost HAURATON.
Nová Karolina má strategickou polohu v blízkosti městského centra, podél hlavních ulic. Přínosem je její jedinečná viditelnost zejména z tzv. Frýdlantských mostů, ulice 28. října a rovněž okolních ulic. Stavební plocha o rozloze 32 ha je na severu orámována ulicí 28. října, na západě ulicí Místeckou a železniční tratí, na jihu Frýdeckou silnicí a řekou Ostravicí a na východě stávajícím areálem výstaviště Černá louka.
Díky svému centrálnímu umístění, spádové oblasti s více než miliónem obyvatel, vynikající dostupností, viditelnosti, a také díky své velikosti se Forum Nová Karolina stalo novou regionální nákupní destinací v srdci Ostravy.
Úkolem týmu HAURATONU bylo navrhnout efektivní a spolehlivé řešení odvodnění přiléhajících zpevněných ploch nákupního a zábavního centra. Byly zde také kladeny požadavky na design odvodňovacích prvků. Proto byly vybrány žlaby FASERFIX KS 150 v kombinaci s GUGI litinovým pororoštem pro třídu zatížení E600 v plochách pro pojezd těžkou dopravou a v kombinaci se štěrbinovým krytem pro třídu zatížení D400 v plochách méně zatížených. Celkem bylo dodáno 426 metrů žlabů FASERFIX KS 150 s GUGI litinovým pororoštem a 739 metrů žlabů s litinovým štěrbinovým krytem.
Unikátní koncept budovy obchodního a zábavního centra Forum Nová Karolina zahrnuje celkem 58 000 m2 pronajímatelných prostor, z čehož 80 % budou zabírají maloobchodní jednotky. Zbývající prostory jsou určeny pro multikino, otevřenou jídelní zónu, restaurace, kavárny, dětské koutky, letní terasy a mnoho dalších ploch s rozmanitými funkcemi.
Forum Nová Karolina má dvě podzemní podlaží pro parkování a supermarket, dvě podlaží s převažujícími maloobchodními jednotkami, jedno podlaží projektované zejména pro oddechové a zábavní účely a jedno podlaží s kinosály, hlídáním dětí a zábavními funkcemi.
podle podkladů firmy HAURATON