Články

Plynové připojovací hadice s otočnými koncovkami

Firma AZ – Pokorny, s. r. o., uvedla na trh nové typy nerezových plynových hadic WS-Uni , WS-CE a VA/VA-CE s otočnými koncovkami. Všechny tyto hadice splní nové požadavky norem TPG 704 01 a EN 1775. Díky otočné koncovce je montáž snazší i bezpečnější.
Plynové připojovací hadice s otočnými koncovkami byly vyvinuty na základě zkušeností a potřeb zákazníků. Slouží pro dopojení volně stojících spotřebičů.
U nerezových hadic s neotočnými závitovými koncovkami mohlo při nesprávném způsobu instalace (pokud osa pohybu spotřebiče není v jedné rovině s osou hadice) docházet vlivem následné manipulaci se spotřebičem k zakázanému krutu na hadici. Namáhání krutem může způsobovat nepříjemné deformace hadice nebo povolování závitového spoje. Nerezové vlnovcové hadice ze své podstaty kompenzaci krutu neumožňují. Dříve běžně instalované pryžové hadice (např. typu NBR/KU) krut do jisté míry bez následků snášely. Zažité chybné instalační postupy pro pryžové hadice bohužel nejsou vhodné pro hadice z nerezových vlnovců s neotočnými koncovkami.
Situaci teď pomohou vyřešit hadice s otočnými koncovkami, aniž by bylo nutné měnit zažité způsoby instalace, případně polohu přípojného místa domovního plynovodu při výměně hadic.
 
Výhody použití hadice s otočnou koncovkou
● Není třeba přizpůsobovat umístění uzávěru předpokládanému pohybu připojovaného spotřebiče,
● při výměně hadice ve stávající instalaci není třeba měnit umístění uzávěru,
● nemůže dojít k namáhání hadice krutem,
● koncovky je možné instalovat v libovolném pořadí.
 
Nerezové vlnovcové hadice s otočnými koncovkami jsou nejbezpečnějším a nejpraktičtějším způsobem připojení plynového spotřebiče a splňují i ty nejvyšší požadavky na bezpečnost a odolnost. Otočné koncovky jsou součástí všech nerezových hadic typů WS-Uni, WS-CE a VA/VA-CE, v jejichž názvu figuruje označení „(T)“.
 
Otočná koncovka Rp(T)Otočná koncovka R1 2TTechnická specifikace a popis otočné koncovky
Otočné koncovky jsou konstruovány tak, aby umožnily po instalaci hadice do rozvodu otočný pohyb koncovky okolo podélné osy hadice. Hadice s touto koncovkou má možnost protočení, čímž se eliminují nepříznivé vlivy torzního pohybu a napětí, které jsou pro hadicovinu jinak škodlivé a nepřípustné.
Těsnění mezi přivařenou/připájenou části koncovky a otočnou částí zajišťuje o-kroužek z pryžového materiálu. Maximální přípustná provozní teplota pro tento typ koncovky je 100 °C.
Otočná koncovka se vyrábí pro hadice v rozměrech od DN12 do DN25. Otočnou částí bývá nejčastěji závitová koncovka k těsnění do závitu (EN 10226-1).
Otočné koncovky jsou pro zajištění odolnosti vůči vysokým teplotám (650 °C po dobu minimálně 30 minut) opatřeny speciálním těsnicím páskem, který zabrání úniku média při dosažení havarijní teploty.
podle podkladů firmy AZ – Pokorny, s. r. o.
 
Hadice VA/VA-CE Rp1/2(T)-G1/2 1Hadice WS-CE Rp1/2(T)-G1/2Hadice WS-Uni R1/2(T)-G1/2