Články, Průmysl a obchod

Stavebnictví v březnu 2009

Stavební produkce v březnu 2009 meziročně
klesla ve stálých cenách o 9,4 %, po očištění od vlivu
pracovních dnů klesla o 11,9 %. Stavební produkce
očištěná od sezónních vlivů byla v březnu meziměsíčně vyšší
o 0,1 %.

Podobně jako v předchozích měsících pokračoval pokles
produkce v pozemním stavitelství (příspěvek –11,2 p. b.,
pokles o 14,2 %) a růst produkce inženýrského
stavitelství (příspěvek 1,8 p. b., růst o 8,3 %).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích
s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v březnu
2009 meziročně zvýšil o 0,5 %. Jejich průměrná měsíční
nominální mzda meziročně klesla o 11,3 % a činila 26
041 Kč.
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v únoru 2009
v EU 27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních
dnů o 11,2 %. Pozemní stavitelství se snížilo
o 12,2 % a inženýrské o 8,2 %.
V 1. čtvrtletí 2009 stavební produkce meziročně klesla ve
stálých cenách o 11,5 %. Inženýrské stavitelství
zaznamenalo meziroční nárůst stavební produkce o 8,7 %
a produkce pozemního stavitelství klesla o 16,5 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50
a více zaměstnanci ve stavebnictví se v 1. čtvrtletí
2009 meziročně zvýšil o 0,1 %. Jejich průměrná měsíční
nominální mzda meziročně klesla o 2,6 % a činila 24
372 Kč.